Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościPEC przebuduje sieci ciepłownicze

PEC przebuduje sieci ciepłownicze

PEC od lat systematycznie modernizuje sieci ciepłowniczePEC od lat systematycznie modernizuje sieci ciepłownicze

 

Bełchatowski PEC zmodernizuje kolejne kilometry sieci ciepłowniczej. W tym roku nowoczesne preizolowane rury zamontowane zostaną na blisko 2,5 km odcinku. Powstaną też dwa nowe węzły cieplne. Wszystko kosztować będzie ponad 4 mln zł, z czego 2 mln zł to unijne dofinansowanie.

 

Miejska spółka PEC realizować będzie trzy zadania. Pierwsze z nich obejmuje modernizację sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej i Północnej. Ekipy pracować będą także na os. Przytorze. Nowe sieci pojawią się w okolicy ul.: Gombrowicza 10 i Norwida 2 oraz 4. Zadanie trzecie dotyczy likwidacji węzła grupowego i budowy węzłów indywidualnych przy wspomnianych już ulicach: Gombrowicza i Norwida. Prace mają się rozpocząć już w maju, potrwają zaś do sierpnia.

 

 

– Wszystkie nasze inwestycje mają jeden cel, a jest nim komfort bezpieczeństwa cieplnego bełchatowian. Do tej pory wymieniliśmy około 100 km sieci kanałowych na preizolowane, co z przełożyło się na zmniejszenie strat przesyłowych. Na modernizację sieci po raz kolejny pozyskaliśmy unijne środki. Mowa o kwocie ponad 2 mln zł, które pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.– mówi Grzegorz Zegarek, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie.

PEC

 

Czasowe wyłączenia dostawy ciepłej wody: Czasowe wyłączenia dostawy ciepłej wody: 

17.05 – 7.06.2023
• ul. Zielona 2-26 (numery parzyste), 17-33 (numery nieparzyste), ul. Targowa 31-35 (numery nieparzyste), ul. Północna 3-13 (numery nieparzyste), ul. Czyżewskiego 38

 

30.05 – 7.06.2023
• ul. Zielona 1-13 (numery nieparzyste), ul. Wschodnia, ul. Czyżewskiego 42 i 44, ul. Olsztyńska 1 i 1a

31.05 – 1.06.2023
• ul. Czyżewskiego 13-23 (numery nieparzyste), ul. Harcerska 1-15, ul. Staszica 18 (MOPS)

19.06 – 20.06.2023
• ul. Słowackiego 10-13, ul. Hubala 2 i 4, al. Wyszyńskiego 10

19.06 – 27.06.2023
• ul. Gombrowicza 8 oraz 7-31 (numery nieparzyste) i 12-22 (numery parzyste), ul. Norwida 1-31, ul. Tuwima 7-21, ul. Prusa, ul. Baczyńskiego 4 i 6

19.06 – 28.06.2023
• ul. Gombrowicza 10, ul. Norwida 2

19.06 – 29.06.2023
• ul. Wschodnia 6-34 (numery parzyste)

19.06 – 1.07.2023
• ul. Gombrowicza 6, ul. Norwida 4 oraz 33-75, ul. Tuwima 1-5, ul. Hubala 1 i 6

19.06 – 3.07.2023
• ul. Wschodnia 1-37 (numery nieparzyste), ul. Olsztyńska 1 i 1a