Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

belchatow

 

Trwa składanie rocznych zeznań PIT. Czas na rozliczenie się z fiskusem mamy do 2 maja. Pamiętaj, że 1% podatku można przeznaczyć na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Nie jest to skomplikowane. A w ten sposób można łatwo i szybko pomagać potrzebującym wsparcia. W bazie organizacji jest także kilka bełchatowskich i lokalnych organizacji, które czekają na nasze wsparcie. Ich wykaz, aktualizowany zgodnie z rządowymi wytycznymi, można znaleźć na: podatki.gov.pl.


Do miejskiej kasy z naszych podatków wraca około 40 proc. W 2022 roku będzie to 75 mln zł. Dlatego składając roczne zeznanie, pamiętajmy, że warto płacić podatki w miejscu zamieszkania. Co to daje? Rozliczając swój PIT w Bełchatowie dokładasz bowiem cegiełkę, m.in. do modernizacji ulic, rozwoju miejskiej komunikacji, renowacji placów zabaw czy parków. Więcej podatków rozliczonych w Bełchatowie to także więcej remontów w miejskich przedszkolach i szkołach oraz inwestycji w młodych bełchatowian.


Aby płacić podatki w Bełchatowie, wystarczy tutaj mieszkać. Nie trzeba być zameldowanym. W przypadku podatku PIT miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest bowiem właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku. Jeżeli już złożyłeś PIT, a chcesz zmienić urząd skarbowy, wypełnij formularz ZAP-3 lub CEIDG-1 jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Podajesz w nich tylko imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który wpływać mają np. zwroty podatku. Wypełniony formularz można złożyć osobiście, ale też wysłać do właściwej skarbówki pocztą. Jeśli rozlicza cię pracodawca, pamiętaj, aby powiadomić go o zmianie adresu zamieszkania i urzędu skarbowego.

ADA

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl