Polityka prywatności

Administrator danych:

Administratorem danych jest Miasto Bełchatów, 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1, um@belchatow.pl, tel. +48 44 733 51 16.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. +48 44 733 51 16.

Serwis http://www.belchatow.pl nie stosuje profilowania użytkowników, systemu rejestracji oraz zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Serwis odnotowuje ślady użytkowania strony poprzez cookies oraz dane analityczne, które nie odnoszą się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a służą jedynie pomiarom odwiedzin serwisu.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie usługi Newsletter Miasta Bełchatowa w oparciu o zapisy klauzuli informacyjnej – zapoznaj się

Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych – zapoznaj się.