Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościPoznaliśmy Dobrodzieja i Wolontariusza Roku

Poznaliśmy Dobrodzieja i Wolontariusza Roku

 Nagrodę dla Dobrodzieja Roku 2022 odebrała Jadwiga Tuidajewicz, prezes FundacjiNagrodę dla Dobrodzieja Roku 2022 odebrała Jadwiga Tumidajewicz, prezes Fundacji Pomagamy Dzieciakom i Seniorom

 

Znamy Dobrodzieja i Wolontariusza 2022 roku. Nagrody wręczone zostały podczas Koncertu Noworocznego, który odbył się w MCK PGE Gigantach Mocy. Prezydent Mariola Czechowska podziękowała wyróżnionym, a także nominowanym osobom oraz firmom i instytucjom za ich zaangażowanie w działalność dobroczynną i społeczną.

 

Od lat stałym punktem Koncertu Noworocznego jest uhonorowanie zwycięzców ogłaszanych corocznie przez Prezydenta Miasta Bełchatowa konkursów o tytuły Dobrodzieja i Wolontariusza Roku. Zanim statuetki powędrowały do wyróżnionych, prezydent Mariola Czechowska podziękowała wszystkim zaproszonym gościom za włożony trud i zaangażowanie w życie i rozwój naszego miasta.

 

– To wielka radość, że po przerwie spowodowanej pandemią możemy powrócić do naszych noworocznych spotkań, które stały się już tradycją. Miniony rok to czas troski o uchodźców oraz myśli i działania mające na celu wsparcie walczących o wolność. Za wszelką pomoc, jaka popłynęła z Bełchatowa, za doskonałą organizację tej pomocy, bardzo Państwu dziękuję. Ten rok potwierdził, że jesteśmy razem, a otwarte serca mieszkańców po raz kolejny pokazały mi, że praca dla tego miasta to ogromny zaszczyt. Codzienna praca dla miasta to wspólne działania wszystkich instytucji miejskich i radnych Rady Miejskiej. To współpraca z instytucjami, firmami, parafiami, stowarzyszeniami. To także współpraca z samorządami – powiatowym, sąsiadującymi gminami, to współpraca z samorządem województwa łódzkiego oraz największym pracodawcą w regionie, czyli PGE GiEK S.A. Szanowni Państwo, za wspólną pracę w każdym obszarze funkcjonowania miasta: inwestycjach, oświacie, pomocy społecznej, kulturze i sporcie, za zaangażowanie i pomoc – serdecznie dziękuję. Przed nami rok 2023 z zaplanowanym rekordowym budżetem inwestycyjnym dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu z rządowego programu Polski Ład oraz środkom udzielonym przez województwo łódzkie. Rok pełen wyzwań i zadań związanych z realizacją transformacji energetycznej regionu bełchatowskiego. W tym miejscu na ręce pana wicemarszałka Zbigniewa Ziemby oraz pani przewodniczącej Anety Niedźwieckiej składam wielkie podziękowania dla Zarządu Województwa Łódzkiego, na czele z panem marszałkiem Grzegorzem Schreiberem, oraz Sejmiku Województwa Łódzkiego za niezwykłą troskę i walkę o środki unijne dla naszego miasta i regionu. Za dostrzeżenie konieczności kolejowego skomunikowania naszego miasta, za utworzenie MOF-u i rozpoczęcie budowy obwodnicy wschodniej serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo. Wchodzimy w ten rok z pełnym optymizmem, z nowymi pomysłami i inicjatywami, przekonani z wielką pokorą, że czekające nas zadania zrealizujemy doskonale. Jednocześnie dziękuję wszystkim swoim współpracownikom za codzienną, trudną i wymagającą pracę, za ogromne pokłady cierpliwości i zrozumienie. Wspólnie możemy góry przenosić. Szanowni Państwo życzę szczęścia, pomyślności, realizacji wszelkich planów i zamierzeń, spełnienia marzeń. Szczęśliwego nowego roku – mówiła prezydent Czechowska.

 

Życzenia noworoczne złożył także Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Zbigniew Ziemba. – Ostatni rok był rokiem wyzwań. Był to rok, kiedy agresja rosyjska na Ukrainie frontu u naszego sąsiada skutkowało ważnymi wydarzeniami dotyczącymi spraw społecznych, demograficznych. To było wyzwanie, które dla nas było zaskoczeniem. Jjednocześnie była to chwila, kiedy należało sprawdzić nie tylko nasz potencjał, ale także wrażliwość i skuteczność w niesieniu pomocy. Nie ma wątpliwości, że mieszkańcy Bełchatowa dobrze zdali ten egzamin. Wiemy doskonale, jak ważne były to dni, kiedy musieliśmy reagować z dnia na dzień, a czasami nawet z godziny na godzinę. Dni, kiedy kolejni uchodźcy docierali do naszego województwa, także do Bełchatowa. Wówczas organizacje pozarządowe i samorządy włączyły się w niesienie pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy. (…) Nie ma wątpliwości, że rok 2022 dla ziemi bełchatowskiej w kontekście współpracy z samorządem regionalnym był istotny, ponieważ musieliśmy podejmować ostateczne decyzje dotyczące transformacji energetycznej, przyszłości rozbudowy linii kolejowej oraz budowy obwodnicy Bełchatowa. To ważne procesy inwestycyjne i decyzje. Życzę, aby rok 2023 mógł być czasem kontynuowania tych wyzwań i realizowania. Wszystkim mieszkańcom Bełchatowa życzę, aby w tym roku mogli swoje marzenia przełożyć na plany, a plany wdrożyć do realizacji – mówił wicemarszałek Ziemba.

Tytuł Dobrodzieja Roku 2022 powędrował do firmy INKOM, która prowadzi Fundację Pomagamy Dzieciakom i Seniorom. Prezesem fundacji jest Pani Jadwiga Tumidajewicz. Fundacja prowadzi szeroko zakrojoną działalność dobroczynną, charytatywną i wychowawczą na rzecz rozwoju i kształtowania dzieci z rodzin ubogich oraz udziela wsparcia seniorom i rodzinom pokrzywdzonym przez los. Fundacja przekazywała darowizny i artykuły, z których pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowywali paczki żywnościowe dla tych Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Bełchatowie. Paczki z artykułami żywnościowymi trafiły do około 100 takich rodzin. W ubiegłym roku fundacja zaangażowała się także w pomoc dzieciom z naszych miast partnerskich w Ukrainie, które w wakacje gościły w Bełchatowie. Ponadto dla dorosłych uchodźców organizowała nieodpłatne lekcje języka polskiego. 

 

Podczas Koncertu Noworocznego przyznany został także tytuł Wolontariusza Roku 2022, który otrzymał Karol Dzieja. Laureat po wybuchu wojny w Ukrainie zorganizował zakwaterowanie i wyżywienie dla kilkudziesięciu uchodźców. Oprócz wspomnianej już pomocy, aktywnie pomagał przy odbudowie Kolegiaty w Żółkwi, wspierał finansowo wiele inicjatyw i organizacji w tym ochotnicze straże pożarne, organizacje w powiecie bełchatowskim czy organizację wypoczynku dla podopiecznych Ośrodka Interwencyjno – Socjalizującego. 

 

Ostatnia statuetka powędrowała do Wolontariusza Juniora Roku 2022Aleksandry Stasiak. Druhna 7 Bełchatowskiej Drużyny „Żywica” im. Kaczorowskiego/ Hufiec ZHP Reduta, angażowała się w ciągnąca się tygodniami pomoc dla Ukrainy. To ona nadzorowała magazyn i tworzyła paczki zawierające produkty pierwszej potrzeby dla uchodźców, współpracowała codziennie w czasie trwania akcji ez wszystkimi drużynami z hufca, angażując harcerzy do pomocy. 

 

Laureatów co roku wybiera specjalnie powołana w tym celu Kapituła Konkursowa. Zwycięzcom plebiscytów przysługuje prawo do wykorzystywania logo konkursu, zarówno w codziennej działalności, jak i w kampaniach reklamowych czy materiałach promocyjnych.

Gwiazdą tegorocznego Koncertu Noworocznego był zespół Pectus!. Bracia Szczepanikowie: Tomasz (gitara akustyczna, fortepian, śpiew), Marek (perkusja, instrumenty perkusyjne, chórek), Mateusz (gitara basowa, gitara akustyczna, chórek) oraz Maciej (gitara elektryczna, gitara akustyczna, chórek) wykonali swoje największe przeboje.

 

AP

 

Wolontariuszem Roku 2022 został DziejaWolontariuszem Roku 2022 został Karol Dzieja

 

Aleksandra Stasiak to laureatka tytułu Wolontariusz Junior Roku 2022Aleksandra Stasiak to laureatka tytułu Wolontariusz Junior Roku 2022

 

Gwiazdą tegorocznego Koncertu Noworocznego był zespół Pectus!Gwiazdą tegorocznego Koncertu Noworocznego był zespół Pectus!