Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

czyste www

 

Urząd Miasta Bełchatowa prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
 
W punkcie można uzyskać bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku jednorodzinnego.


Zakres prac objętych dofinansowaniem:

  • wymiana źródła ciepła na paliwo stałe wraz z instalacją c.o. i c.w.u.
  • termomodernizacja wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych
  • wentylacja mechaniczna
  • instalacja fotowoltaiczna – tylko przy wymianie źródła ciepła
  • wysokość dotacji: od 40% do 100%


Nabór wniosków: w trybie ciągłym.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.


Szczegóły dotyczące programu Czyste powietrze tutaj: www.czystepowietrze.gov.pl


Punkt zlokalizowany jest w Zespole ds. Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1, II piętro, pok. 305) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.:
poniedziałek - 7:30-15:30
wtorek - 8:00-18:00
środa - 7:30-15:30
czwartek - 7:30-15:30
piątek - 7:30-13:30 
 
Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszyła 3 stycznia 2023 roku. 

 

Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

  • podniesienia wysokości progów dochodowych,
  • wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać,
  • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
  • ścieżki bankowej programu - kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
  • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

 

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 31.12.2022 roku

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

Miasto Bełchatów

379

318

124

1 507 744,09

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl