Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaEdukacja-dotacjeDotacje dla szkół i przedszkoliProjekt pn. „ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Projekt pn. „ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

logo ue projekt

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Umowa o powierzenie grantu o numerze /769-21-66-386/ dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Beneficjent – Miasto Bełchatów

Cel projektu – zapewnienie uczniom z rodzin wielodzietnych szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

Kwota dofinansowania –114 920,00 zł

W ramach projektu pn. „ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Miasto Bełchatów zakupiło 40 sztuk laptopów z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych następujących szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów – 4 sztuki

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierzy POW, ul. Sienkiewicza 25, 97-400 Bełchatów – 7 sztuk

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów – 7 sztuk

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego, ul. Szkolna 10, 97-400 Bełchatów – 3 sztuki

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi, os. Dolnośląskie 112 a, 97-400 Bełchatów – 4 sztuki

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9, os. Dolnośląskie 204 a, 97-400 Bełchatów – 6 sztuk

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Budryka 7, 97-400 Bełchatów – 3 sztuki

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi, ul. Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów – 4 sztuki

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów – 2 sztuki.