Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaDla mieszkańcaZdrowiePunkt Informacji Prozdrowotnej

Punkt Informacji Prozdrowotnej

Punkt Informacji Prozdrowotnej - siedzący na krzesłach ludzie
Punkt dostępny jest dla każdego
Punkt Informacji Prozdrowotnej to miejsce, gdzie odbywają się różnego rodzaju prelekcje, wykłady, warsztaty, ale też badania w ramach akcji. Korzystać z niego może każdy bełchatowianin.

Punkt Informacji Prozdrowotnej  w Bełchatowie powstał w oparciu o liczne sygnały mieszkańców o potrzebie jego utworzenia. Nadrzędnym celem Punktu jest zwiększenie dostępu mieszkańców do edukacji prozdrowotnej.

Punkt zorganizowany jest w lokalu przy ul. Energetyków 6, skierowany jest do wszystkich mieszkańców Bełchatowa – tych najmłodszych do najstarszych.

To tutaj można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowia, zdrowego stylu życia, wziąć aktywny udział w wykładach i akcjach profilaktycznych, wymienić się doświadczeniem i wiedzą.

Założeniem Punktu jest również integracja środowiska lokalnego poprzez stworzenie nieformalnych grup wsparcia – np. rodzin/opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera/z chorobami otępiennymi, chorych na stwardnienie rozsiane, rodziców dzieci autystycznych, osób niewidomych i niedowidzących, osób z chorobami onkologicznymi.

Punkt Informacji Prozdrowotnej to inicjatywa, która służyć ma wszystkim mieszkańcom Bełchatowa chcącym uzyskać wiedzę o zdrowiu.

Formuła Punktu jest otwarta – tematyka podejmowanych działań wynikać będzie ze zdiagnozowanych i zgłaszanych potrzeb.

Dane kontaktowe

Punkt Informacji Prozdrowotnej

ul. Energetyków 6

tel. 44 712 00 89