Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościRadni przyjęli Strategię Rozwoju Miasta

Radni przyjęli Strategię Rozwoju Miasta

Obrady Rady Miejskiej tradycyjnie odbyły się w Sali Herbowej magistratuObrady Rady Miejskiej tradycyjnie odbyły się w Sali Herbowej magistratu

 

Za nami LIV sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa do 2030 roku przyjęta. Podczas sesji radni zdecydowali także m.in. o zwiększeniu kryterium dochodowego przy ubieganiu się o pomoc żywnościową, zajęli się również sprawą zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół.

Styczniową sesję zdominował temat przyszłości Bełchatowa. Jednym z punktów obrad było bowiem przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta na lata 2023 – 2030. To jeden z najważniejszych dokumentów dla samorządu, określa bowiem kierunek, w którym w najbliższych latach ma zmierzać nasze miasto. Zapisane w nim zostały także najważniejsze działania, jakie należy podjąć, by osiągnąć strategiczne dla Bełchatowa cele.

 

– Implementacja Strategii oznacza wzrost jakości życia mieszkańców. Określiliśmy 5 strategicznych celów dla miasta. Pierwszy z nich – horyzontalny dotyczy zrównoważonego rozwoju, dotykamy także rozwoju kreatywnego kapitału, wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, kwestii związanych z ochroną środowiska, obszarów infrastruktury społecznej, technicznej, jak również wsparcia urzędu i dobrego zarządzania, co finalnie ma się przełożyć na jakość życia mieszkańców – tłumaczy dr hab. Andrzej Raszkowski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który opracował Strategię dla naszego miasta i przedstawił ją na LIV sesji Rady Miejskiej. – Ponadto bardzo byśmy chcieli, żeby Bełchatów to była innowacja, żeby te inwestycje, które się tutaj pojawią dotyczyły rozwoju opartego o nowoczesną gospodarkę, o innowacje, o zielone rozwiązania ekologiczne i to właśnie taką przyszłość Bełchatowa chcielibyśmy widzieć. Podsumowując przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta oznacza lepiej zarządzany urząd, więcej środków dla mieszkańców, więcej zrealizowanych projektów europejskich i bardziej spójna wizja na przyszłość – dodaje dr hab. Andrzej Raszkowski.

Należy zaznaczyć, że przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta ma ogromne znaczenie w kontekście ubiegania się przez Bełchatów o środki zewnętrzne – w tym także fundusze europejskie. Dzięki pozyskaniu takiego wsparcia możliwe będzie przeprowadzenie ważnych z punktu widzenia miasta i mieszkańców inwestycji. Przyjęty przez radnych dokument dostępny jest na portalu eSesja.

 

Kolejnym z tematów styczniowej sesji była kwestia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystanie z pomocy żywnościowej w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. Chodzi o znaczącą podwyżkę, bo aż do 200 proc. Dzięki temu miasto będzie mogło zabezpieczyć potrzeby żywieniowe większej liczby potrzebujących mieszkańców. Zgodnie z szacunkami magistratu takiej formy wsparcia trzeba udzielić 1510 osobom, z których 1506 to dzieci i młodzież.

 

Jeśli chodzi społeczne, radni pochylili się również nad miejskim Programem osłonowym „Wsparcie seniorów na rok 2023”. Chodzi o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania starszych mieszkańców Bełchatowa. Umożliwić to ma tzw. opieka na odległość. Przypomnijmy, że już w roku ubiegłym taka opieka została zapewniona ponad stu bełchatowskim seniorom, a to za sprawą opasek bezpieczeństwa. W tym roku miasto planuje kontynuować te działania i przekazać opaski SOS kolejnym osobom. Wspomniany program w 80 proc. finansowany będzie ze środków rządowych w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów.

 

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący zmiany regulaminu korzystania z Lodowiska Miejskiego. Chodzi o zwiększenie limitu osób jednocześnie przebywających na tafli z 50 do 90. W trakcie styczniowej sesji radni przyjęli również plan pracy Rady Miejskiej na najbliższy rok.

 

Na koniec sesji prezydent Mariola Czechowska przekazała także radnym informacje na temat jej interwencji w sprawie planowanych przez PGE podwyżek ciepła.

 

– Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wysłane przeze mnie pismo do PGE GiEKS S.A. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że obecnie jest ono rozpatrywane w centrali PGE w Warszawie. Wiem również, że parlamentarzyści, do których zwróciliśmy się z prośbą o interwencję w tej sprawie, także podjęli konkretne działania. Zostały wysłane pisma do p.o. Prezesa Zarządu PGE GiEKS S.A. Sławomira Podkówki oraz Ministra Klimatu i Środowiska Anny Moskwy. Jak tylko otrzymam odpowiedź, niezwłocznie każdemu z radnych ją przekażę – powiedziała prezydent Czechowska. – Jednocześnie pragnę poinformować, że jak co roku w styczniu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej złożyło propozycję taryfy przesyłowej do Urzędu Regulacji Energetyki. W tym momencie nie została ona jeszcze zatwierdzona przez URE. We wniosku wpisana została planowana podwyżka w wysokości 22 proc. Spodziewamy się, że zatwierdzona przez Urząd podwyżka oscylować będzie w okolicach 17-18 proc. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty przesyłu stanowią ok. 33 proc. rachunku, który płaci mieszkaniec, to realny wzrost opłat sięgać może maksymalnie 8 proc. na rachunku – dodała prezydent Mariola Czechowska.

 

AP

 

O najważniejszych założeniach Strategii Rozwoju Miasta mówił dr hab. Andrzej RaszkowskiO najważniejszych założeniach Strategii Rozwoju Miasta mówił dr hab. Andrzej Raszkowski