Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościRadni wybiorą komisje i wiceprzewodniczących

Radni wybiorą komisje i wiceprzewodniczących

Radni wybiorą wiceprzewodniczących i komisje stałe
Na najbliższym posiedzeniu radni wybiorą składy 7 komisji stałych
Przed nami drugie posiedzenie Rady Miejskiej IX kadencji. W poniedziałek 20 maja radni spotkają się w Sali Herbowej, by wybrać wiceprzewodniczących. Powołają także komisje stałe oraz jedną doraźną.

Tuż przed sesją ślubowanie złoży radna Katarzyna Sidorczuk, która była nieobecna podczas posiedzenia inaugurującego pracę Rady Miejskiej nowej kadencji. Pierwszym punktem merytorycznej poniedziałkowej sesji będzie zaś wybór wiceprzewodniczących.

Radni wybiorą wiceprzewodniczących Rady Miejskiej i komisje

Później radni zajmą się powołaniem komisji stałych:

  • Rewizyjnej,
  • Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Budżetu i Skarbu Miasta,
  • Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej,
  • Oświaty, Kultury i Sportu,
  • Prawa i Porządku Publicznego,
  • Gospodarki Komunalnej.

Po powołaniu komisji, radni wybiorą spośród siebie ich składy. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w komisjach Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji nie mogą zasiadać przewodniczący i wiceprzewodniczący rady.

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący powołania doraźnej komisji ds. transformacji i rozwoju Bełchatowa. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, komisja ma się zajmować zarówno przygotowywaniem projektów uchwał, jak i ich opiniowaniem. Ponadto zasiadający w niej radni mają inicjować powstawanie dokumentów strategicznych. Do ich obowiązków będzie także należeć pozyskiwanie ekspertyz oraz opinii – zarówno specjalistów w dziedzinie transformacji, jak i grup społecznych czy zawodowych.

II Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 20 maja, tradycyjnie w Sali Herbowej urzędu miasta. Początek posiedzenia zaplanowano na godz. 16:00. Jak zawsze transmisję obrad będzie można oglądać na portalu eSesja. Tam też znajdują się wszystkie dokumenty sesyjne.

AP