Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaKulturaStypendia artystyczneStypendia dla artystów. Regulamin, wzory i formularze

Stypendia dla artystów. Regulamin, wzory i formularze

stypendia artystyczne

Stypendia Artystyczne Miasta Bełchatowa przyznawane są od 2002 roku. To wyraz uznania dla osiągnięć kandydata na stypendystę oraz forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów i twórców kultury.

Stypendia przeznaczone są dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki oraz organizacją przedsięwzięć kulturalnych w mieście. Mają charakter indywidualny, otrzymać je można w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, film, literatura, muzyka, taniec, teatr, śpiew, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta Bełchatowa.

Osoby, które chciałby ubiegać się o stypendium artystyczne powinny złożyć odpowiedni wniosek. Jego wzór można pobrać z załącznika poniżej. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bełchatowa (budynek przy ul. Kościuszki 15, pokój 23) do 10 października każdego roku.

Wszystkie wnioski, które będą spełniać kryteria podane w Regulaminie i zostaną złożone w terminie, zostaną rozpatrzone przez Komisję Stypendialną. Posiedzenie Komisji powinno się odbyć w okresie do trzech tygodni od daty przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie budżetu Miasta. Stypendia przyznawane są jednorazowo. Wypłaca się je na podstawie zawartych umów pomiędzy stypendystom a fundatorem.

Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego oraz szablon sprawozdania z realizacji programu stypendium artystycznego w załączniku poniżej.

W załączniku Regulamin oraz LI/477/18 Uchwała Rady Miejskiej z dn. 30.08.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa.