Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaRekrutacja do miejskich przedszkoli i szkół na finiszu

Rekrutacja do miejskich przedszkoli i szkół na finiszu

Wyniki naborów poznamy 24 marcaWyniki naborów poznamy 24 marca

 

Do 17 marca trwa jeszcze rekrutacja do miejskich przedszkoli, a także szkolnych zerówek i klas pierwszych. Potrzebne wnioski można pobrać ze strony internetowej każdej z placówek.

 

 

W miejskich przedszkolach, na maluchy które pójdą do nich po raz pierwszy, czeka blisko 400 miejsc. – To podobna liczba, jak chociażby rok temu. Poprzednie nabory pokazały, że miasto zabezpiecza w tym zakresie potrzeby wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat. Zdarzały się przypadki, że maluch uczęszcza do innej placówki niż preferowali opiekunowie, ale ważne, że dla każdego znalazło się miejsce w naszych przedszkolach – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 

Zasady naboru do przedszkoli, a także szkolnych zerówek są takie same. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z rodzin wielodzietnych, objętych pieczą zastępczą lub wychowywane przez jednego rodzica, a także z rodzin w których występuje niepełnosprawność. Pierwszeństwo mają również maluchy mieszkające w Bełchatowie i te, które są w wieku przedszkolnym. W kolejnym etapie pod uwagę brane są tzw. kryteria lokalne. Liczyć się zatem będzie to, czy oboje rodziców pracuje lub uczy się w trybie dziennym, a także miejsce zamieszkania – a dokładnie odległość od przedszkola. Nie bez znaczenia będzie też to, czy do placówki chodzi rodzeństwo kandydata.

 

W przypadku naboru do klasy pierwszej trzeba pamiętać o obowiązującej rejonizacji. Oznacza to, że do danej placówki najpierw będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Kandydaci spoza rejonu mogą być przyjęci w naborze uzupełniającym, ale tylko wtedy, gdy będą jeszcze wolne miejsca. Pod uwagę brane jest również, czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czy do tej samej szkoły chodzi rodzeństwo, a także czy dziecko obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało w danej placówce. Ważne może się również okazać to, czy w rejonie szkoły mieszkają dziadkowie, wspierający rodziców w opiece nad wnukami.

 

Druki rekrutacyjne można pobrać w każdej podstawówce oraz z ich stron internetowych. Trzeba pamiętać, że wśród wymaganych do złożenia dokumentów są m.in. wniosek o przyjęcie, akt urodzenia, a także – w zależności od przypadku – potrzebne zaświadczenie np. o wielodzietności. Rekrutacja zarówno do miejskich przedszkoli, jaki szkolnych zerówek i klas pierwszych trwa do 17 marca. Listy przyjętych, a także nieprzyjętych dzieci, mają być ogłoszone 24 marca. Przez kolejne dni – do 29 marca rodzice będą mieć czas, aby potwierdzić, że ich pociecha będzie uczęszczać do danej placówki. Ostateczne listy uczniów poszczególnych oddziałów poznamy 30 marca.

 

Czytaj także artykuły:

>>> Rusza nabór do miejskich przedszkoli

>>> Czas na rekrutację do zerówek i klas pierwszych

 

ADA