Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa VI Rewitalizacja
Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury


Cel główny projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Bełchatowa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych Miasta.
Okres realizacji projektu: 10.01.2022r. – 30.11.2022r.
Wartość projektu: 419 127,81 zł
Wysokość dofinansowania: 278 121,71 zł – 85 %


Zakres rzeczowy projektu:
Odrestaurowanie zabytkowego budynku oraz zakup sprzętu i oprogramowania, co pozwoli na podniesienie standardu obsługi cyfrowej dostępności usług Muzeum oraz wzrost liczby korzystających z usług kulturalnych za pośrednictwem mediów cyfrowych. Realizacja projektu umożliwi uruchomienie nowych produktów muzealnych w formie kina plenerowego oraz wirtualnych podróży po Muzeum.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl