Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W dniu 28.10.2011 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I”.

Oś priorytetowa VI - Odnowa obszarów miejskich

Działanie VI. 1 Rewitalizacja obszarów problemowych


Łączna wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 6 776 854,74 zł, natomiast dofinansowanie 4 686 905,83 zł.


W ramach projektu przewiduje się realizację czterech zadań. Ich realizacja planowana jest na lata 2011-2013.

  • Przebudowa i Rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury – MCK III

Inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa". Realizacja zadania odbyła się w roku 2011.

 

W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na:
- wymianie pokrycia dachowego oraz więźby dachowej,

- zagospodarowaniu byłych garaży OSP i przebudowaniu ich na potrzeby sali koncertowo-wystawienniczej wraz z pomieszczeniami socjalnymi, dodatkową garderobą oraz pomieszczeniami technicznymi,

- wyremontowaniu piętra budynku wraz z salą widowiskową,

- remoncie wieży strażackiej, oraz przebudowie jej pomieszczeń na potrzeby zaplecza sceny oraz drogi ewakuacyjnej,

- wykonaniu nowych elewacji budynku wraz z ich dociepleniem.

 

Miejskie Centrum Kultury przed przebudową

MCK Bełchatów - przed rewitalizacją

 

MCK Bełchatów - przed rewitalizacją

 

MCK Bełchatów - przed rewitalizacją

 

Miejskie Centrum Kultury po przebudowie

MCK Bełchatów

 

MCK Bełchatów

 

  • Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego

Zadanie polegające na remoncie jednego z nielicznych zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie naszego miasta. Realizacja zadania odbywała się w latach 2009-2010.

 

W ramach zadania wykonano następujące prace rewitalizacyjne:
- założono izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych,
- odbudowano wejścia boczne,
- wyremontowano wejście główne, ogrodowe i boczne,
- wykonano remont tynków i powłok malarskich,
- zabezpieczono oraz ocieplono poddasze i więźbę dachową,
- wyremontowano pokrycie dachu,
- wykonano dodatkową wentylację grawitacyjną.

 

Muzeum Regionalne w Bełchatowie

 

Muzeum Regionalne w Bełchatowie

 

Muzeum Regionalne w Bełchatowie

  • Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną

Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku. Na odcinku ulicy Piłsudskiego - od skrzyżowania z Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Bawełnianą, została przebudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wybudowany wodociąg wraz z odejściami w  granicach pasa drogowego. Ulica zyskała również nową nawierzchnię, przebudowano chodniki i zjazdy do posesji.

 

Ulica Piłsudskiego (fragment od skrzyżowania z Pl. Wolności

do skrzyżowania z ul. Bawełnianą) przed remontem

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

Ul. Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z Pl. Wolności  

do skrzyżowania z ul. Bawełnianą) po remoncie

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

 ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

ul. Piłsudskiego Bełchatów

 

 

  • Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną

Realizacja przebudowy odcinka ulicy Pabianickiej od skrzyżowania z ul. Mielczarskiego do skrzyżowania z ul. Bawełnianą przeprowadzona była w okresie od 2-go do 4-go kwartału 2013 r.

Zakres robót obejmuje budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podłączeniem wpustów i rur spustowych i odgałęzieniem uzbrojenia do poszczególnych posesji. Po zakończeniu robót instalacyjnych zostaną przeprowadzone prace mające na celu przywrócenie ulicy stanu pierwotnego, czyli odbudowa pasa drogowego ulicy oraz chodników.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl