Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W Bełchatowie realizacją Programu Rodzina 500+ wynikającego z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + (na okres świadczeniowy 2017/2018 - trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 roku i  można będzie je składać:

 w formie papierowej:

1) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie ul. Dąbrowskiego 2

- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00-15:00

- we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie ul. Dąbrowskiego 2,  97-400 Bełchatów 

oraz w formie elektronicznej  za pomocą:

bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Dodatkowych informacji nt. Programu można uzyskać pod numerem telefonu:

44 635 28 80 oraz 518 705 698

 

W połowie marca 2016 r. do rządowego programu 500+ przystąpiło  osiemnaście banków. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2016 r. wnioski  można było składać nie tylko w urzędach,  przez rządowy portal Em@tia, ale także przez internetowy dostęp do własnego konta bankowego. W praktyce ma to działać w następujący sposób: każdy posiadacz konta z dostępem do internetu logując się na nie znajdzie z początkiem kwietnia zakładkę „Rodzina 500 Plus". Tam umieszczony będzie wniosek do wypełnienia. Wnioskujący wpisuje swoje dane, dane dziecka oraz w przypadku składania wniosku na pierwsze dziecko, deklaruje swoje dochody. Kliknięcie "wyślij" jest zakończeniem trwającej zaledwie kilka minut procedury. Potwierdzenie wysłania wniosku wpłynie na e-mail posiadacza konta.

Do programu przystąpiły: Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, mBank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Zachodni WBK SA, Getin Noble Bank, Deutsche Bank Polska, Bank Millennium SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Pekao SA, Bank BPH SA, Alior Bank SA, FM Bank PBP SA, Bank SMART, Credit Agricole Bank Polska SA, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Handlowy w Warszawie SA.

 

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zamieszkałym na terenie miasta Bełchatowa.

Świadczenie przysługuje także samotnym rodzicom, rodzicom będącym w nieformalnych związkach, rodzicom po rozwodzie, rodzinom patchworkowym oraz rodzicom posiadającym adoptowane dzieci – o ile spełnione zostaną kryteria przyznania świadczenia.

 

Na kogo można otrzymać świadczenie i jaka jest jego wysokość?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie (bez udokumentowania dochodów) w wysokości 500,00 zł miesięcznie (kwota bezpośrednio dla rodziny, nieopodatkowana).

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko – będzie brany pod uwagę dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 800 zł netto, a w przypadku posiadania pierwszego (jedynego) dziecka niepełnosprawnego (tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.200 zł netto.

Pod pojęciem „pierwszego dziecka” zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.
W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane odpowiednio przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

 

Na jak długo będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jednak prawo do świadczenia będzie ustalane na okres jednego roku (od 1 października do 30 września) – to znaczy, że co rocznie należy składać nowy wniosek.

WAŻNE: Aby zachować ciągłość wpływu środków z rządowego programu, wniosek należy złożyć do końca sierpnia. Rodzice, którzy złożą wniosek do końca sierpnia mogą liczyć na to, że środki pieniężne trafią na ich konta już w październiku. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony miesiąc później, czyli we wrześniu, to jego wypłata nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego, w tym akty prawne,  dostępne są na stornie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej  Kliknij tutaj.

 

Do wniosku należy złożyć stosowne załączniki – odpowiednio do indywidualnej sytuacji rodziny.

Wniosek oraz załączniki możliwe do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie - www.mopsbelchatow.pl.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl