Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościRozmawiali o transformacji energetycznej regionu

Rozmawiali o transformacji energetycznej regionu

transformacja 13To już drugie z trzech zaplanowanych w ramach programu spotkań

 

Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”. Tym razem miało ono formę warsztatów, a udział w nim wzięli, m.in. wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz, radni, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, instytucji, spółek, a także młodzież.

 

 

W środę, 26 października odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”. Wypracowanie kierunków rozwojowych, kluczowych dla transformacji energetycznej podregionów: bełchatowskiego, piotrkowskiego i sieradzkiego oraz dla całego województwa łódzkiego – to główne cele wspomnianego projektu. Przedsięwzięcie realizuje Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny, patronem jest PGE GiEK S.A. Natomiast prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska objęła je patronatem honorowy.  

 

W warsztatach udział wzięli, m.in. przedstawiciele samorządu, urzędu marszałkowskiego, Polskiej Grupy Energetycznej, radni, a także przedsiębiorcy, prezesi miejskich spółek, bełchatowska młodzież. Poprowadziły je natomiast wykwalifikowane moderatorki z Design Thinking Institute. Tematem przewodnim było zagadnienie: “Znaczenie energetyki konwencjonalnej w kontekście ryzyk zewnętrznych”.

 

– Ciągle pracujemy nad tym, aby nasz region przygotować do czekających nas zmian, tj. szeroko pojętej transformacji energetycznej. To już kolejne spotkanie w tak szerokim gronie, wspólnie mamy wypracować nowe, następne pomysły. Zgłosiliśmy ich już wiele, czekają one na swoją realizację. Część z nich wypracowaliśmy z partnerami, m.in. z Polską Grupą Energetyczną, stowarzyszeniami, Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym. Dziś kolejny etap rozmów i prac. Miasto czynnie bierze udział w wielu działaniach, które mają przygotować nasz region do wspomnianej transformacji. Jesteśmy inicjatorem szeregu spotkań, warsztatów, ale też pomysłów – powiedział Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.

 

– Wraz z PGE GiEK S.A. i pod patronatem prezydenta Bełchatowa przygotowaliśmy cykl spotkań. Mają one promować, uświadamiać naszą lokalną społeczność w obszarze czegoś, co wydaje się być nieuniknione. Mowa o transformacji energetycznej, która w istotny sposób będzie oddziaływać również na społeczeństwo naszego regionu – powiedział Dariusz Stępczyński, prezes Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego. – Mamy nadzieję, że dzięki realizowanemu projektowi, uda się nam z informacją o nadchodzącej transformacji dotrzeć, do jak największego grona osób. Po drugie liczymy, co jest celem dzisiejszego spotkania, że  uda się nam zrobić burzę mózgów i wypracować idee, które pomogą nam – w pewnym sensie – zaprojektować Bełchatów i region bełchatowski od nowa. Dziś część warsztatowa, praktyczna. Spotkaliśmy się w szerokim spektrum społecznym osób z naszego regionu, mamy reprezentantów różnych grup społecznych. Liczymy na owocną pracę wszystkich interesariuszy. Na listopad zaplanowaliśmy trzecie spotkanie, podsumowujące ten projekt – dodaje prezes Dariusz Stępczyński, prezes BKPPT.

 

– z punktu PGE GiEK S.A. temat transformacji trudny i złożony, z punktu rozwoju, przyszłości regionu z pewnością jeszcze trudniejszy. Podstawowym zadaniem naszego departamentu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko dla regionu, województwa, ale całego kraju i zbudowanie systemu, w którym byłoby możliwe, wcielenie wszystkich aktywów węglowych do jednej grupy energetycznej, jednej spółki, w postaci Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Rolą departamentu jest przygotowanie od strony formalnej, prawnej, finansowej, technicznej, środowiskowej,  wszystkich aspektów związanych z tym procesem. Trwają intensywne prace, zaangażowane są ogromne zasoby ludzkie. Myślimy szeroko o tym, jak transformacja mogłoby się powieść i jak nie zmarnować tego gigantycznego potencjału, który tkwi w całym regionie bełchatowskim. Wszyscy myślimy i pracujemy nad tym, jak region ma się rozwijać, wykorzystać potencjał, który ma, by płynnie przechodzić od tego, co dziś jest dominującą rolą w regionie, czyli wytwarzanie energii, wydobycie węgla do zbudowania pewnych centrum kompetencyjnych zajmujących się, m.in. nowymi technologiami – powiedział Zbigniew Matyjas, dyrektor Departamentu Transformacji PGE GiEK S.A., profesor Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania.

 

Wypracowane podczas warsztatów wnioski będą teraz porządkowane i analizowane przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny. Będą one również omawiane na kolejnym spotkaniu, a zaplanowane jest ono na listopad. BKPPT w najbliższym czasie ma opublikować – m.in. na swoim profilu na facebook’u – ankietę, w ramach której, mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły dotyczące transformacji. Do końca roku ma również powstać raport podsumowujący cały projekt, w którym również będą odwołania do pomysłów powstałych podczas warsztatów.

 

ADA

 

transformacja 5Miasto jest inicjatotrem wielu działań, które mają przygotować region do transformacji

W warsztatach udział wzięli samorządowcy, radni, przedstawiciele różnych instytucji, spółek, bełchatowska młodzieżW warsztatach udział wzięli samorządowcy, radni, przedstawiciele różnych instytucji, spółek, bełchatowska młodzież