Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach usługi Newsletter Miasta Bełchatowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że przetwarzając dane osobowe w ramach usługi Newsletter w Urzędzie Miasta Bełchatowa:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.  
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie -  Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6, ust.1, pkt.a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679)) w celu otrzymywania komunikatów i informacji o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się w Mieście organizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymania bieżących informacji w ramach usługi Newslettera.
6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu  (art. 4 ust. 9 ogólnego Rozporządzenia 2016/679).
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych. 
9. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679. 
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Oświadczenie:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w zakresie imię oraz adres poczty elektronicznej e-mail, podanych w formularzu w celu otrzymywania komunikatów i informacji o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się w Mieście organizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa.
Oświadczam, że są mi znane moje prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w szczególności, że:
 
1. Administratorem moich  danych osobowych jest Miasto Bełchatów. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie -  Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
2. Moje dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
3. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wskazanym w formularzu Newslettera, równoznaczne jest z brakiem otrzymywania komunikatów i informacji o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się w Mieście organizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa, w ramach usługi Newsletter. 
4. Posiadam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych. 
5. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679. 
6. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl