Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaStartujemy z naborem do miejskich przedszkoli

Startujemy z naborem do miejskich przedszkoli

Z miejskich przedszkoli korzysta co roku ponad 1500 maluchów Z miejskich przedszkoli korzysta co roku ponad 1500 maluchó, fot. archiwum 

 

Czas na rekrutację do miejskich przedszkoli. Do wyboru rodzice mają dziewięć publicznych placówek, w których na maluchy czeka ponad 400 miejsc. Nabór rozpoczyna się 6 lutego i potrwa do 16 marca. Potrzebne wnioski można pobrać bezpośrednio w placówkach lub z ich stron internetowych.

 

Zasady rekrutacji są niezmienne od lat. Większość z nich narzuca ustawa „Prawo oświatowe”, zaś w drugim etapie rekrutacji tzw. kryteria lokalne. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą lub wychowywane przez jednego rodzica, a także z rodzin w których występuje niepełnosprawność. Później komisja pod uwagę będzie brać czy maluch mieszka w Bełchatowie i to czy jest w wieku przedszkolnym. Kolejne kryteria związane są z tym czy rodzice się uczą w trybie dziennym, pracują, a jeśli tak to w jaki sposób są zatrudnieni, tj. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, czy może prowadzą własną pozarolniczą działalność gospodarczą. Punkty  przyznawane są również za miejsce zamieszkania, a dokładniej odległość od przedszkola – pierwszeństwo będą miały maluchy, które mieszkają nie dalej niż 3 kilometry od wskazanego przedszkola. Liczyć się będzie także to, czy do placówki chodzi rodzeństwo kandydata.

 

Wiceprezydent Łukasz Politański uspokaja jednak rodziców i zapewnia, że nie muszą obawiać się o miejsca dla swoich pociech w miejskich przedszkolach.

 

– W tym roku na dzieci, które po raz pierwszy będą korzystać z opieki przedszkolnej, czeka nieco ponad 400 miejsc. Podobna liczba, jak w ubiegłych latach. Doświadczenia z poprzednich naborów pokazują, że miasto zabezpiecza w tym zakresie potrzeby wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat. Robimy wszystko, aby do naszych miejskich przedszkoli, przyjąć wszystkie dzieci, których rodzice czy opiekunowie deklarują taką chęć. W sytuacji, gdy brakuje miejsca w tej wybranej przez rodziców placówce, proponujemy inne przedszkole. Nie zostawiamy nikogo bez opieki i w tym roku będzie podobnie – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 

Wnioski rekrutacyjne przedszkola będą przyjmować już od najbliższego poniedziałku, 6 lutego. Dokumenty trzeba złożyć w placówce, do której rodzic chce zapisać swoją pociechę. Lista dziewięciu miejskich przedszkoli dostępna jest TUTAJ, czyli na: www.belchatow.bip.gov.pl. Potrzebne wnioski można pobrać bezpośrednio z przedszkoli lub z ich stron internetowych. Czas na załatwienie wszystkich formalności jest do 16 marca.

 

Listy przyjętych, a także nieprzyjętych zostaną ogłoszone 23 marca. Zaś w terminie 24-29 marca opiekunowie będą mieć czas, by potwierdzić, że ich pociecha będzie uczęszczać do danej placówki. 30 marca placówki opublikują ostateczne listy przyjetych. Jeśli zajdzie taka potrzeba miasto uruchomi również rekrutację dodatkową – uzupełniającą. Przewidziana jest ona na początek sierpnia.  

 

ADA