Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Podziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Cel główny projektu : zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego poprzez wykorzystanie instalacji odnawialnego źródła energii w postaci pomp ciepła zwiększające udział energii ze źródeł odnawialnych oraz prac termomodernizacyjnych i modernizacji instalacji, które przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia zużycia energii.
Okres realizacji projektu: 20.04.2018 – 29.01.2021
Wartość projektu: 9 204 621,22 zł
Wysokość dofinansowania: 4 865 748,97 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:
- opracowanie Dokumentacji technicznej (PFU i audyt) ,
- opracowanie dokumentacji projektowej (SW i wniosek),
- prace termomodernizacyjne (przegród zewnętrznych, wymiana stolarki),
- modernizacja źródła ciepła wraz z niezbędną modernizacją C.O. i C.W.U.,
- montaż pomp ciepła,
- modernizacja instalacji oświetlenia w części wspólnej budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących norm w szczególności wykonania oświetlenia awaryjnego,
- remont wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku wraz z przyłączeniem do budynku oraz zamontowaniem kuchni gazowych we wszystkich lokalach mieszkalnych,
- modernizacji instalacji z.w. w zakresie wymiany wodomierzy,
- wykonanie instalacji do odbioru cyfrowego platform TV.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl