Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Termomodernizacja miejskich placówek oświatowych, to kolejna gigantyczna inwestycja w poprawę jakości funkcjonowania bełchatowskich placówek oświatowych. Zadanie zostało dofinansowane z środków zewnętrznych.

Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa - etap II" został zapisany w osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza.

Dwa projekty - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap I” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” zostały wybrane, w drodze konkursu, do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2010 roku projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 064 362,22 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 2 565 434,49 PLN, stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31 grudnia 2010 roku.

Etap II obejmował prace termomodernizacyjne i modernizacyjne, które zostały przeprowadzone w czterech placówek edukacyjnych: Przedszkolu Samorządowym nr 2 (ul. Paderewskiego 3), PS nr 3 (os. Okrzei 15 a), PS nr 5 (os. Dolnośląskie 222 a) i PS nr 7 (ul. Edwardów 31). Efektem prac jest poprawa wydajności eneregtycznej i stanu technicznego placówek.


Projekt wdrożył rozwiązania, które w ujęciu ogólnym podnoszą efektywność funkcjonowania placówek wychowawczych wraz ze wzrostem wartości estetycznej budynków, a co najważniejsze zmniejszeniem zużycia energii cieplnej oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i pyłów szkodliwych dla środowiska.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl