Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
dla kanałów Social Media - Facebook

 

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Miasto Bełchatów (https://www.facebook.com/belchatow) lub/i Bełchatów wczoraj i dziś (https://www.facebook.com/belchatowwczorajidzis) w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

 

I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Niniejszym informuję, że Urząd Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u na swoim profilu,
 • opublikowały recenzję na fanpage’u,
 • wysłały wiadomość prywatną do administratorów fanpage poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

 II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1, posiadający NIP 769-21-66-386, REGON 590648244 (dalej „Administrator”). 

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP): /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44 733 51 16.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44 733 51 42.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe osób określonych w pkt I przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Miasto Bełchatów lub/i Bełchatów wczoraj i dziś, na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i które odbywają się na terenie miasta, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora,
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
 • w celach historycznych.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage’a Administratora.

 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
 • zdjęcie profilowe,
 • informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi np. poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym fanpage’u zdjęcia,
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), zawierającym niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 

V. Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, a dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy,
 • osobom odwiedzającym portal Facebook (osobom zainteresowanym publikacjami).

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

VII. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.


W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilach Miasto Bełchatów, Bełchatów wczoraj i dziś, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profili Miasto Bełchatów, Bełchatów wczoraj i dziś.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

 

VIII. Państwa prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 22 531 03 00 - gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

IX. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.

 

X. Pozostałe informacje
1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od Administratora fanpage’a.
2. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dane osobowe Administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz z publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u Administratora.

 

 

Informacje o profilu @Miasto Bełchatów i materiałach w nim publikowanych

Jesteście Państwo na oficjalnym fanpage'u Miasta Bełchatowa administrowanym przez Zespół ds. Informacji Społecznej Urzędu Miasta Bełchatowa. Informujemy na nim o tym, co ważne dla mieszkańców – o sprawach bieżących, naszej aktywności, miejskich inwestycjach, wydarzeniach, które dla Was przygotowaliśmy lub współorganizujemy, bełchatowskiej oświacie, pomocy społecznej i wielu innych. Publikujemy także materiały audiowizualne i fotogalerie nie tylko z miejskich wydarzeń, ale też te pokazujące zakątki naszego miasta. W ten sposób chcemy budować z internautami „Tylko dobre re:akcje”, zapewnić lepszą komunikację z Urzędem Miasta Bełchatowa, a także zachęcić użytkowników Facebooka do interakcji oraz komunikacji z nami.

 

Wszystkie materiały oraz treści publikowane przez administratorów profilu @Miasto Bełchatów są własnością Miasta Bełchatów (z wyłączeniem tych, na których publikację uzyskaliśmy pisemną zgodę). Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Prawie Prasowym podlegają one ochronie. Co za tym idzie, materiały zamieszczone na naszym profilu, można rozpowszechniać korzystając wyłącznie z funkcji, jakie daje Facebook. Mowa tu o opcjach „udostępnij”, „oznacz”, „taguj”. Warto więc, przed skorzystaniem z materiałów opublikowanych na naszym fanpage’u, upewnić się czy jest to zgodne z prawem. Tym samym prosimy o respektowanie praw autorskich, dotyczących znaków towarowych oraz innych w tym zakresie. Aby ustalić inną formę publikacji na własnych kanałach materiałów należących do Miasta Bełchatowa, należy skontaktować się z administratorem profilu – w wiadomości prywatnej lub pod adresem e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Pamiętajmy, że każdy użytkownik portalu Facebook zaakceptował postanowienia Regulaminu Facebooka, którego zasady obowiązują także odwiedzających profil @Miasto Bełchatów. Aby dowiedzieć się więcej o własności intelektualnej dotyczącej materiałów publikowanych na Facebooku trzeba zajrzeć na: https://www.facebook.com/help/399224883474207.

 

Na profilu @Miasto Bełchatów niedozwolone jest publikowanie słów i treści naruszających godność osobistą, a także o charakterze wulgarnym, erotycznym, pornograficznym, rasistowskim, nakłaniających do przemocy, nienawiści oraz naruszających prawa osób trzecich. Osoby odwiedzające fanpage @Miasto Bełchatów nie powinny także swoimi wpisami wprowadzać innych internautów w błąd, publikować zarówno swoich, jak i cudzych danych osobowych (imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, adresy e-mail lub inne dane), wprowadzać komentarzy niezwiązanych z tematem postu, dodawać wielokrotnie wpisów o tej samej lub zbliżonej treści oraz promujących i/lub reklamujących usługi i/lub wydarzenia komercyjne/niekomercyjne, chyba że administratorzy profilu uznają je za istotne.

 

Użytkownika, który łamie którąś z wymienionych wyżej zasad, administratorzy profilu @Miasto Bełchatów mogą upomnieć, zażądać zaniechania niedozwolonego działania, zablokować. Komentarze internautów naruszające dobra osobiste, budzące zastrzeżenia moralne i obyczajowe będą usuwane.

 

Internauci odwiedzający profil @Miasto Bełchatów powinni zapoznać się z klauzulą informacyjną Miasto Bełchatów o przetwarzaniu danych osobowych dla kanałów social media – Facebook. Informuje ona, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu @Miasto Bełchatów. Treść klauzuli dostępna jest powyżej.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl