Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO” informuję, że:

 

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Straż Miejską w Bełchatowie. W ramach umowy o współadministrowaniu danymi z systemu monitoringu wizyjnego, administratorami danych są:

 

 1. Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa – Administrator odpowiada za utrzymanie i rozwój systemu monitoringu wizyjnego.

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.

 

 1. Straż Miejska w Bełchatowie reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej – Administrator odpowiada za realizację wniosków osób których dane dotyczą o udostępnienie materiału /zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego oraz organów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną na adres poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub listownie na adres, ul. Kościuszki 15, 97-400 Bełchatów – tel. 44/635 63 00. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., ul. Kościuszki 15, 97-400 Bełchatów.

 

 1. Podstawowym celem prowadzenia systemu monitoringu, a tym samym przetwarzania danych osób przebywających w obszarze monitorowanym jest:
 • zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli przebywających w obszarze monitorowanym, ochrony mienia gminy oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • bezpieczeństwo obiektów, obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 

 1. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. c RODO (art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 2. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z perspektywy celowości funkcjonowania przy uwzględnieniu terminu maksymalnego 25 dni, po tym okresie we wszystkich lokalizacjach monitoringu wizyjnego automatycznie następuje kasowanie poprzez nadpisywanie nowych danych - z wyłączeniem nagrań, które zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do jednego z administratorów wskazanych w pkt. 1 i 2 z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania. Procedura funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego dostępna jest pod adresem https://belchatow.bip.gov.pl/fobjects/download/794504/zarzadzenie-nr-106_2020-pdf.html . Przetwarzanie przez Współadministratorów obejmuje rodzaje danych osobowych: wizerunek osób, numery rejestracyjne pojazdów (ze względu na możliwość identyfikacji właścicieli pojazdów), inne szczególne czynniki określające tożsamość osoby fizycznej oraz zdarzenia z udziałem osób i pojazdów.

 3. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dostęp do systemu monitoringu posiada firma, z którą Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych na świadczenie usług związanych z konserwacją systemu.

 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania a) dostępu do danych osobowych, b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

 5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna ona, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 6. Dane osobowe przetwarzane w ramach systemu monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wykaz lokalizacji monitoringu wizyjnego wraz ze wskazaniem ilości zamontowanych kamer

System monitoringu w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1, składa się z kamer umieszczonych wewnątrz oraz kamer zewnętrznych.

 

Lokalizacje systemów monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej Miasta Bełchatowa:

Nr

Lokalizacja

Ilość kamer

 

Skrzyżowanie ulic Pabianickiej i Bawełnianej

1

 

Skrzyżowanie ulic Kościuszki i 1-go Maja

1

 

Skrzyżowanie ulic 1-go Maja i Kwiatowej

1

 

Skrzyżowanie ulic 1-go Maja i Dąbrowskiego

1

 

Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Bawełnianej

1

 

Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza

1

 

Plac Wolności przy Szkole Muzycznej

1

 

Plac Narutowicza przy ul. Lecha i Marii Kaczyńskich

1

 

Dworek Olszewskich przy Muzeum od strony północnej

1

 

Ul. Rotmistrza Pileckiego przy ul. Nadrzecznej

1

 

Ul. Kościuszki 1 przy Urzędzie Miasta

4

 

Ul. Lecha i Marii Kaczyńskich przy rondzie im. Gen. Wybickiego

1

 

Rondo Andersa

2

 

Os. Przytorze ul. Paderewskiego 6

4

 

Os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111

9

 

Os. Okrzei 2

15

 

„Wesoły Zakątek”

8

 

„Jabłoniowy Sad”

6

 

Os. Binków

21

 

Os. Budowlanych „Tężnia”

1

 

Plac Wolności

17

 

Dworzec Przesiadkowy ul. Czapliniecka

13

 

Rondo Generała Romualda Traugutta

4

Aktualizacja 26.04.2022r.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl