Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W dniu 31 października 2012 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Priorytet: III. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Działanie: III.4  Rozwój otoczenia biznesu
Łączna wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 10 067 279,82 zł, natomiast dofinansowanie 5 279 838,10 zł.

 Celem projektu jest rozwój i zapewnienie funkcjonalności wspieranych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Czaplinieckiej oraz Cegielnianej, a dzięki temu poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego i jego rozwój gospodarczy.

Zakres projektu obejmuje:
* uzbrojenie terenu w kluczowe i newralgiczne elementy infrastruktury technicznej: kanalizacja deszczowa ø 400 mm, wodociąg ø160 mm wraz ze zbiornikiem retencyjnym, kanalizacja sanitarna ø 200 mm z odgałęzieniami, przepompowniami oraz zasilaniem elektrycznym,
* wykonanie niezbędnych wycinek i nasadzeń drzew oraz odtworzenie pasa drogowego
w ramach skomunikowania terenu.

Termin zakończenia realizacji projektu – kwiecień 2014 rok.
 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl