Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościW czwartek kwietniowa sesja Rady Miejskiej

W czwartek kwietniowa sesja Rady Miejskiej

W trakcie obrad radni zajmą się m.in. miejskimi finansami; fot./archiwumW trakcie obrad radni zajmą się m.in. miejskimi finansami; fot./archiwum

 

W najbliższy czwartek, 27 kwietnia, odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej. Radni zajmą się m.in. miejskimi finansami, a także edukacją i sprawami społecznymi. Obrady, które rozpoczną się o godz. 10:00, będzie można śledzić na żywo na portalu eSesja.

Podczas kwietniowej sesji radni pochylą się nad kilkoma projektami uchwał. Jeden z nich dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu os. Lipy. Chodzi konkretnie teren między ulicami Czapliniecką, Leśną a Kossaka. W obowiązującym obecnie planie miejscowym jest on przeznaczony na usługi, po wprowadzeniu zmian będzie można tam realizować inwestycje mieszkaniowe. Kolejnym dokumentem, którym zajmą się miejscy radni, będzie zmiana kategorii kilku bełchatowskich ulic. Kamionkowa, Górnicza, Mglista, św. Maksymiliana Kolbe, Tatrzańska oraz ulica bez nazwy w strefie Czapliniecka mają być drogami gminnymi, co z kolei umożliwi prawidłowe administrowanie nimi.

W porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej znalazł się także projekt uchwały w sprawie upamiętnienia osoby i dziedzictwa św. Jana Pawła II – Patrona naszego miasta. Radni chcą w ten sposób okazać szacunek do Papieża Polaka i wdzięczność za Jego nauczanie, a także wyrazić poparcie dla inicjatyw, których inspiracją są życie i dorobek Karola Wojtyły.

W trakcie sesji radni zajmą się ponadto punktem dotyczącym oceny zasobów pomocy społecznej, która przygotowana została w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej. W dokumencie zawarte zostały dane na temat sytuacji demograficznej i społecznej Bełchatowa, informacje na temat liczby osób korzystających ze wsparcia m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto w opracowaniu można znaleźć informacje dotyczące miejskich programów pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób potrzebujących.

Miejscy radni zapoznają się również z raportem o stanie bełchatowskiej oświaty. W dokumencie znalazły się informacje na temat zadań, jakie w zakresie edukacji miasto realizowało w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Z zawartych w raporcie danych, analiz i statystyk wynika, że do dyspozycji bełchatowian są dogodnie rozmieszczone szkoły i przedszkola zapewniające odpowiednią liczbę miejsc dla dzieci i młodzieży. Dodatkowym atutem miejskich placówek są małoliczebne oddziały, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dobrze wyposażone sale, biblioteki szkolne, świetlice i boiska. W raporcie znaleźć można także informacje o poniesionych przez miasto nakładach na doposażenie placówek czy remonty.

Porządek obrad, w którym znalazły się również punkty dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz miejskim budżecie znaleźć można na portalu eSesja TUTAJ. Tam też będzie można śledzić na żywo obrady, które rozpoczną się o godz. 10:00 w czwartek, 27 kwietnia.

 

AP