Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościW sprawie ciepła, PGE GiEK powołał zespół

W sprawie ciepła, PGE GiEK powołał zespół

Prezydent Miasta Bełchatowa, spotkała się w radnymi w styczniu, w sprawie interwencji dotyczącej podwyżek cen ciepła  Prezydent Miasta Bełchatowa, spotkała się w styczniu z radnymi RM, w sprawie interwencji dotyczącej podwyżek cen ciepła

 

Jest odpowiedź od PGE GiEK S.A. na pisma Prezydenta Miasta Bełchatowa i radnych w sprawie podwyżek cen ciepła. Z nadesłanej informacji wynika, że podjęta została decyzja o ponownej weryfikacji cen ciepła.

 

Przypomnijmy. Chodzi o podwyżki cen ciepła, które od 23 stycznia wprowadziła bełchatowska elektrownia. Dla odbiorców to wzrost cen o 40 proc. od dotychczasowej stawki.  W pierwszych dniach tego roku oraz 10 stycznia wraz z radnymi Rady Miejskiej Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska wystąpiła z pismami do bełchatowskiej elektrowni z postulatem ponownej weryfikacji proponowanej stawki i odstąpienia od planowanych wówczas podwyżek. W sprawie interweniowali również parlamentarzyści z naszego okręgu.

 

10 lutego do Urzędu Miasta w Bełchatowie wpłynęła odpowiedź w tej sprawie od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Spółka informuje w niej, że w ramach Grupy Kapitałowej PGE, powołany został zespół, który prowadzi intensywne prace nad ponowną weryfikacją składników cenotwórczych dostarczanego ciepła, co w efekcie ma się wiązać z rozważeniem możliwości obniżenia cen.

 

W piśmie czytamy, że spółka  rozumie potrzeby mieszkańców, a przy podejmowanych decyzjach biznesowych kieruje się zawsze zasadą „Partnerstwa, Rozwoju, Odpowiedzialności”. Wskazuje również, na gotowość do konstruktywnego dialogu z lokalnym dostawcą ciepła, tak by wypracować korzystne ceny ciepła dla bełchatowskich odbiorców.  

 

KR