Wieczór autorski, poetka Joanna Wicherkiewicz - Kultura na boku