Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościWyraź opinię w sprawie opieki nad zwierzętami

Wyraź opinię w sprawie opieki nad zwierzętami

Opinie i propozycje do miejskiego programu można przesyłać do 27 marcaOpinie i propozycje do miejskiego programu można przesyłać do 27 marca

 

Trwają konsultacje społeczne dotyczące miejskiego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Prezydent Mariola Czechowska zachęca mieszkańców, a także organizacje pozarządowe do składania uwag i propozycji. Opinie można przesyłać do 27 marca.

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Bełchatowa, ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie im odpowiedniej opieki to główne cele miejskiego programu. W 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, miasto realizować go będzie wspólnie ze Strażą Miejską oraz bełchatowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Zdzieszulickiej. 

Miejski program opieki nad zwierzętami bezdomnymi jasno określa zadania, jakie w ciągu najbliższych miesięcy zamierza prowadzić miasto. Są to m.in. zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku oraz ich obligatoryjne znakowanie (chip) i kastrację, opiekę nad wolnożyjącymi kotami, czy działania edukacyjne promujące właściwe postawy i zachowania wobec zwierząt.

Opinie, uwagi i propozycje zmian w zapisach programu można składać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska bełchatowskiego Urzędu Miasta przy ul. Czyżewskiego 7 (pok. 115). Formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres: inzynieria@um.belchatow.pl. Konsultacje potrwają do 27 marca.

 

AP

 

pdfZarządzenie nr 88/2023