Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaSportStypendia sportoweStypendia i nagrody dla sportowców i trenerów

Stypendia i nagrody dla sportowców i trenerów

Zawodnicy, którzy chcieliby ubiegać się o nagrody oraz stypendia sportowe, powinni złożyć wypełniony wniosek w terminie do 15 października każdego roku.

Każdego roku Prezydent Miasta Bełchatowa przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (regulamin poniżej). Trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej również mogą składać wnioski do 15 października. Zazwyczaj nagrody wręczane są podczas inauguracji roku sportowego, który przypada pod koniec roku.

Wnioski, które można pobrać z załącznika poniżej, trzeba złożyć w Wydziale Promocji Kultury i Sportu (budynek przy ul. Kościuszki 15, pok. 23).

Osoby ubiegające się o stypendium sportowe zobowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł i dołączenia potwierdzenia wniesionej opłaty do wniosku.

Rachunek opłaty skarbowej Urzędu Miasta Bełchatowa:

87 1020 3916 0000 0402 0299 8490

Tytuł wpłaty: opłata skarbowa

Załączniki: