Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaZ myślą o najmłodszych

Z myślą o najmłodszych

W ciągu ostatnich kilku lat bełchatowskie przedszkola wzbogaciły się o trzynaście dodatkowych oddziałów. Dziś na powstanie dodatkowych grup szansę mają placówki niepubliczne.

 

„Inwestycja w dzieci to najlepsza inwestycja. Dlatego od wielu lat dbamy o to, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć sprawy dotyczące edukacji i procesu wychowania młodych bełchatowian.

Podjęliśmy wiele działań, aby nasze dzieci mogły przebywać i uczyć się w komfortowych warunkach. Termomodernizacja, remonty, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a także budowa funkcjonalnych i bezpiecznych placów zabaw, powstanie ogródków dydaktycznych i radosnych kącików zabaw – to tylko niektóre z nich. Dziś mamy szkoły i przedszkola, z których możemy być dumni” – mówi Marek Chrzanowski, prezydent Miasta dodając, że na jakość bełchatowskiej oświaty wpływ ma także liczba szkolnych i przedszkolnych oddziałów. W ciągu ośmiu ostatnich lat w miejskich przedszkolach zostało utworzonych trzynaście dodatkowych oddziałów, zaś filia PS nr 9 rozrosła się do samodzielnej placówki. „Wzrost ilości grup był możliwy dzięki zabiegom jakie przeprowadziliśmy. Mowa o zaadaptowaniu czy przekształceniu dotąd niewykorzystanych pomieszczeń na dodatkowe sale dla dzieci. Na chwile obecną placówki są tak zagospodarowane, że nie ma już technicznych możliwości ich rozbudowy” – powiedziała Elwira Antońska, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie. Taka szansa stoi jednak przed przedszkolami niepublicznymi, dotowanymi w 100% przez Miasto. Co ważne placówki te mogą się ubiegać o fundusze, które pomogą im wygenerować dodatkowe miejsca w swoich przedszkolach.

 

Do 12 lutego br. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmuje aplikacje do konkursu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Przy zapewnieniu 15% wkładu własnego placówka może zyskać nawet 250 tys. zł dofinansowania. Środki można pozyskać na projekty dotyczące tworzenia nowych przedszkoli lub wspierające działanie istniejących – w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach. Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.pokl.lodzkie.pl. Do dyspozycji są także pracownicy Punktu Informacyjnego PO Kapitał Ludzki, pod numerem tel. 42 663-33-92 lub mailowo: informacje_pokl@lodzkie.pl

 

„Zachęcam wszystkie placówki niepubliczne do aplikowania w tym konkursie. To dobra okazja do tego, aby przy wsparciu środków zewnętrznych rozbudować swoje przedszkola. Z pewnością przyczyni się do wzrostu ich atrakcyjności i komfortu najmłodszych bełchatowian” – podsumowuje prezydent Chrzanowski.

 

Zamieścił: TK

Autor: AD-A

a.duda@um.belchatow.pl