Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościZa nami listopadowa sesja RM

Za nami listopadowa sesja RM

Była to przedostatnia, planowa, miejska sesja w tym roku Była to przedostatnia, planowa, miejska sesja w tym roku

Uchwały, w tym określającą współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi, o udzieleniu pomocy rzeczowej powiatowi bełchatowskiemu czy wieloletniej prognozie finansowej, to najważniejsze tematy listopadowej sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.

 

Uchwała regulująca współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 jako główny cel zakłada wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie więzi między samorządem a organizacjami. To również wsparcie finansowe z kasy miasta organizacji, które realizować będą zadania wpisujące się w przyjęty program. Dotyczyć one mają: pomocy społecznej, w tym wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz działań prozdrowotnych. Współpraca z organizacjami prowadzona będzie w formie finansowej  i innego wsparcia.  Miasto na realizację programu przyjętego przez radnych miejskich, w 2023 r. chce wydać z budżetu 1 mln. 300 tys. zł.

 

Radni ustalili również stawkę za kilometr przebiegu pojazdu, jako zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych uczniów. Wynosi ona 0,89 zł dla pojazdów o pojemności do 900 cm sześciennych, powyżej tej pojemności przyjęta kwota wynosi 1,038 zł.  

 

Podczas listopadowej sesji podjęto decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego powiatowi bełchatowskiemu. Chodzi o blisko 22 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa  drogi powiatowej nr 1936 na odcinku od al. Jana Pawła II do ulicy Ludwikowskiej” wraz z oświetleniem, odwodnieniem odejściami kanalizacji deszczowej i sanitarnej, chodnikami i ścieżką rowerową. Całość zadania oszacowana została na 78 tys. zł. Opracowanie dokumentacji finansowane będzie wspólnie przez starostwo i miasto.

 

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej oraz zgłoszonych żądań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania za okres od października 2021 r.,  do końca października bieżącego roku. W tym czasie wydano 3 takie decyzje, z czego jedną umorzono.

 

Podczas sesji przyjęte zostały również zmiany w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. Przegłosowany został również jednolity tekst regulujący funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej.

 

KR