Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościZastrzeż swój numer PESEL i czuj się bezpiecznie

Zastrzeż swój numer PESEL i czuj się bezpiecznie

Zastrzeż swój numer PESEL
Numer PESEL można zastrzec m.in. na rządowej stronie obywatel.gov.pl
Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Od dziś, czyli od piątku 17 listopada, można zastrzec swój numer PESEL. Dzięki temu nikt nie wykorzysta go bez naszej wiedzy.

Aby uchronić się przed negatywnymi skutkami nieuprawnionego wykorzystania naszych danych, możemy zastrzec swój numer PESEL. Dzięki temu do minimum ograniczymy próby wyłudzeń i oszustw. Bez naszej wiedzy nikt nie będzie mógł wziąć na nas kredytu. Nie kupi też sprzętu na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy właściciela. Nie wyrobi też duplikatu karty SIM. Zastrzec swój PESEL można od piątku 17 listopada.

Zastrzeż swój numer PESEL

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL może dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą:

  • e-usługi na stronie obywatel.gov.pl,
  • aplikacji mObywatel; zastrzeżenia dokonywane za pomocą aplikacji mobilnej będą możliwe po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisu,
  • w dowolnym urzędzie gminy.

W Urzędzie Miasta Bełchatowa wnioski o zastrzeżenie numeru PESEL można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Czyżewskiego 7. Pracownicy Wydziału udzielają także wszelkich informacji na ten temat telefonicznie. Wystarczy zadzwonić pod numer 44 733 52 49 lub 733 52 48.

Ważne! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL. Jednak skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

AP

Zastrzeż swój numer PESEL w aplikacji mObywatel
Zastrzec PESEL będzie można także w aplikacji mObywatel