Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaBez kategorii „Zdrowe Łódzkie na plus”     

 „Zdrowe Łódzkie na plus”     

Miasto Bełchatów pozyskało środki finansowe w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 50 000,00 zł  z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024, na realizację zadania  „Zdrowe Łódzkie na plus” na podstawie zawartej umowy nr 177/JST/2024 z dnia 6 maja 2024 r.  w sprawie realizacji zadania po nazwą „Zdrowe Łódzkie na plus”.

Celem przedmiotowego zadania jest poprawa zdrowia społeczności lokalnych, kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, jak również promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. W ramach zawartej umowy Miasto Bełchatów przystąpiło do realizacji trzech działań pn.:

  1. „Ruszaj się dla zdrowia”
  2. „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej”
  3. „Zdrowa kobieta”.