Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościZgłoś uwagi do planu transportowego

Zgłoś uwagi do planu transportowego

mzk www strefaPlan transportowy zakłada dostępną ifunkcjonalną komunikację publiczną

 

Prezydent Mariola Czechowska zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Bełchatowa. Uwagi i propozycje do dokumentu można składać do 8 marca.

Plan transportowy zawiera główne założenia organizacji transportu zbiorowego, którego organizatorem lub współorganizatorem jest samorząd miejski. Zgodnie z nim komunikacja publiczna winna być na możliwie wysokim poziomie oraz jak najbardziej dostępna i funkcjonalna. Wszystkie opisane w dokumencie działania mają służyć kilku celom. Chodzi m.in. o zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie transportu do oczekiwań, postulatów i potrzeb mieszkańców oraz wsparcie konkurencyjności gospodarki. Wszystko to przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczeniu negatywnego wpływu komunikacji na środowisko naturalne.

W październiku ub.r. prezydent Bełchatowa zawarła porozumienie z Gminą Bełchatów w sprawie powierzenia gminie organizacji transportu zbiorowego na terenie miasta (chodzi o cztery linie: Myszaki – Dobiecin – Bełchatów, Wielopole – Zawady– Bełchatów, Poręby – Kurnos Drugi – Bełchatów oraz Wygoda – Zalesna – Bełchatów). W związku z tym konieczna była aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Bełchatowa na lata 2016 – 2025. By dokument jak najbardziej odpowiadał realnym potrzebom mieszkańców, prezydent Mariola Czechowska zaprasza bełchatowian do udziału w konsultacjach społecznych.

Uwagi i propozycje do projektu można przesyłać do środy, 8 marca. Można to zrobić na trzy sposoby:

 

  • mailowo na adres: transport.konsultacje@um.belchatow.pl, w tytule maila należy wpisać: „Konsultacje społeczne – plan transportowy,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów (decyduje data wpływu),
  • osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 1 w godz. pracy magistratu.

 

Projekt „Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Bełchatowa na lata 2016-2025″ znajduje się w poniżej artykułu. Tam również zamieszczony został formularz konsultacyjny.

 

AP

 

Plan_transportowy_-_tekst_jednolity.pdf

Formularz_do_zgłaszania_uwag.pdf