joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski ogłosił 10 marca 2014 roku konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Więcej w załącznikach.

 

Treść zarządzenia

 

Załącznik do zarządzenia

 

Termin obowiązywania ogłoszenia od 10.03.2014r. do 31.03.2014r.

Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski ogłosił 10 marca 2014 roku konkurs na stanowisko dyrektora Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3. Więcej w załącznikach.

 

Treść zarządzenia

 

Załącznik zarządzenia

 

Termin obowiązywania ogłoszenia od 10.03.2014r. do 31.03.2014r.

 

 

W załącznikach protokoły sporządzone dnia 12 lutego 2014 roku na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 

Protokół 1

 

Protokół 2

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wielokrotnego programu wspierania finansowego gmin w zakresie

dożywienia ,,Pomoc państwa w zakresie dożywienia” na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 

 

I CEL, PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

{nomultithumb}

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2014 roku, we wskazanych poniżej zakresach oraz działach odpowiadających kwalifikacji budżetowej z zabezpieczeniem środków finansowych, jak niżej:

Zarządzenie Nr 311/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach konkursu ofert na rok 2014 r.

Sporządzony dnia 07 listopada 2013 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie oceny projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2014.

Czytaj całość

Sporządzony dnia 07 listopada 2013 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie oceny Projektu Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.

 

Czytaj całość

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018