Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Św. Jan Paweł II to patron, a także honorowy obywatel Bełchatowa
Patronem Miasta Bełchatowa jest św. Jan Paweł II o czym zdecydowała Stolica Apostolska 2 października 2012 r. Uroczystości związane z nadaniem Bełchatowowi patronatu odbyły się 21 października 2012 r.

We wspomnianych obchodach wzięli udział dostojnicy Kościoła Katolickiego z ówczesnym Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim ks. Markiem Jędraszewskim i pełniącym w tym czasie funkcję Dziekana Dekanatu Bełchatowskiego ks. prałatem Januszem Krakowiakiem, posłowie i senatorowie, samorządowcy Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego, goście z partnerskiego miasta Csongrad, przedstawiciele środowisk kulturalno-oświatowych, sportowych i biznesu oraz ponad dwa tysiące mieszkańców. 

Mieszkańcy o ustanowieniu bł. Jana Pawła II Patronem Miasta Bełchatowa wypowiadali się bardzo pozytywnie. – To najpiękniejsze, co mogło nas spotkać – mówiła ze wzruszeniem bełchatowianka. – Bardzo dobrze się stało, że mamy tak wspaniałego patrona i orędownika. Jesteśmy z tego dumni – dodała inna mieszkanka.

– Wystąpiliśmy z inicjatywą ustanowienia błogosławionego Jana Pawła II Patronem Miasta Bełchatowa, ponieważ uważamy, że dobre przykłady należy eksponować, a przykład Papieża Polaka szczególnie. Jak widać, inicjatywa spotkała się z aprobatą mieszkańców, władz samorządowych i samej Stolicy Apostolskiej. Cieszymy się wszyscy, że znajdujemy się w gronie miast wyróżnionych, które posiadają bł. Jana Pawła II za patrona. Jestem przekonany, że teraz dołożymy wszelkich starań, żeby podołać wyzwaniu i odpowiedzialności, jakie na nas spoczywają – mówił podczas uroczystości nadania Bełchatowowi patronatu Leszek Szczepaniak, ówczesny wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Bełchatowie.

Papieskie miejsca w Bełchatowie

Choć św. Jan Paweł II w Bełchatowie nigdy nie był, można śmiało powiedzieć, że to Jego miasto. Miasto, które wybrało Go na swojego patrona i nadało honorowe obywatelstwo. To także miasto, w którego niemal każdej części odnaleźć można miejsca związane z Papieżem Polakiem.

Bełchatowianie od wielu lat pokazują, że chcą się inspirować nauczaniem Karola Wojtyły i świadectwem jego życia. Po raz pierwszy dali temu wyraźny sygnał w 1989 roku, kiedy to bełchatowskiemu szpitalowi nadano jego imię. Jedenaście lat później, w roku milenijnym, w samym centrum miasta przy kościele farnym na ul. Kościuszki stanął pomnik Jana Pawła II. Od razu miejsce to stało się szczególne dla wszystkich bełchatowian. Kiedy w kwietniu 2005 roku cały świat zamarł, to właśnie tam, przy parafii Narodzenia NMP, gromadziły się tłumy modlących się za papieża mieszkańców.

W 2002 roku, który był 25. rokiem pontyfikatu Biskupa Rzymu, Rada Miejska Bełchatowa nadała mu Honorowe Obywatelstwo. W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in.: W dobie poszukiwania autorytetów osobowość Jana Pawła II jest niekwestionowanym wzorem, godnym do naśladowania przez współczesnych i następne pokolenia bełchatowian”. Ówczesne władze miasta wręczyły akt nadania tytułu podczas audiencji w Rzymie 16 czerwca 2004 r. Jan Paweł II powiedział wtedy: „Szczególne pozdrowienia kieruję do przedstawicieli władz terytorialnych i mieszkańców Bełchatowa. Dziękuję Wam za życzliwość, której wyrazem jest ofiarowany mi Tytuł Honorowego Obywatela. Odwzajemniam ją w modlitwie, zawierzając Bogu wszystkich mieszkańców Waszego miasta”. Na pamiątkę tych wydarzeń w budynku Urzędu Miasta odsłonięta została tablica z płaskorzeźbą przedstawiającą wizerunek papieża Polaka.

W tym samym roku wybudowane zostało Oratorium. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcił sam Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski w sierpniu 2002 roku. Dziś oratorium to miejsce wielu wydarzeń – nie tylko religijnych, ale także patriotycznych i kulturalnych.

Skwer papieski, aleja Jana Pawła II, dąb papieski

Miejsc związanych z papieżem jest w Bełchatowie znacznie więcej. Na os. Dolnośląskim mamy skwer Jana Pawła II. Zaś obok posadzonego w 2006 roku Dębu Papieskiego, znajduje się kamienna księga. A od 2021 roku także popiersie Ojca Świętego wykonane przez artystów z zaprzyjaźnionego Csongrádu. Na tym zresztą nie koniec. Są jeszcze aleja Jana Pawła II, która łączy al. Wyszyńskiego z ul. Zamoście, a także pamiątkowa tablica i papieska jabłoń w Rajskiej Alei przy parku Olszewskich.

W maju 2012 r. miasto rozpoczęło starania o patronat honorowy błogosławionego wówczas Jana Pawła II. Pozytywna decyzja z Rzymu przyszła 4 miesiące później. Uroczystości związane z nadaniem patronatu odbyły się 21 października 2012 r. Poprzedziła je nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, a relikwie papieskie do parafii farnej wprowadził ks. abp Marek Jędraszewski. Bełchatów stał się tym samym jednym z ponad 120 miast w Polsce, które mogą poszczycić się tak zacnym obywatelem honorowym. I jednym z ośmiu, którym patronuje Jan Paweł II.