Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził Program pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Program  wspiera rodziny wielodzietne posiadające 3 i więcej dzieci w  wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

 

 

Posiadacze Karty  mogą korzystać z ulg i z uprawnień oferowanych członkom rodzin wielodzietnych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie „Wojewódzka Karta Rodzin  Wielodzietnych”.

Aby otrzymać  „Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych” należy:

  1. wypełnić wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami – załączniki dostępne są  na stronie  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl w zakładce Dziecko i Rodzina  – Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych;
  2. złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej ul. Snycerska 8,  91-302 Łódź osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 Szczegóły Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, obowiązujące ulgi i uprawnienia, wnioski oraz inne dokumenty dostępne są  na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl w zakładce: Dziecko i Rodzina – Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Miasta Bełchatowa do zapoznania się z Programem i skorzystania z niego.