Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził Program pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Program wspiera rodziny wielodzietne posiadające 3 i więcej dzieci w  wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Posiadacze Karty mogą korzystać z ulg i z uprawnień oferowanych członkom rodzin wielodzietnych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.
Aby otrzymać „Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych” należy:
1. wypełnić wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami – załączniki dostępne są na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl ,
2. złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Szczegóły Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, obowiązujące ulgi i uprawnienia, wnioski oraz inne dokumenty dostępne są na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl .
Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Miasta Bełchatowa do zapoznania się z Programem i skorzystania z niego.