Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

W Urzędzie Miasta Bełchatowa wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych i Zastępcę Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Dorota Pytlewska.
Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pani Magdalena Kozieł.

Z inspektorem i zastępcą możesz się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
• elektronicznie na adres poczty e-mail: iod@um.belchatow.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP
• telefonicznie: 44/733 51 16, 44/733 52 05, 44/733 51 42

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych