Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Wiceprezydenci Miasta Bełchatowa

Dariusz Matyśkiewicz
Wiceprezydent Miasta Bełchatowa

e-mali: sekretariat2@um.belchatow.pl
Tel. 44 733 51 48, 733 51 50
Fax. 44 632 69 23

Wiceprezydent Miasta sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Spraw Lokalowych
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska


Łukasz Politański
Wiceprezydent Miasta Bełchatowa

e-mali: sekretariat2@um.belchatow.pl
Tel. 44 733 51 48, 733 51 50
Fax. 44 632 69 23

Wiceprezydent Miasta sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

Wydział Oświaty
Wydział Spraw Społecznych