Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaBez kategoriiPodatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty można uiścić w kasie Urzędu Miasta Bełchatowa lub na indywidualne numery kont bankowych
W zakładce tej zamieszczone są informacje o podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnym i leśnym, a także o zwolnieniu od podatku od nieruchomości. Można tu również znaleźć potrzebne w tym zakresie druki.

Podatki i opłaty lokalne – 2024 rok:

Kontakt telefoniczny do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bełchatowa:

 • wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych:
  44/733 51 29 lub 44/733 51 30
 • księgowość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych:
  44/733 51 11 lub 44/733 51 12
 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych:
  44/733 51 13 lub 44/733 52 13
 • podatek od  środków transportowych:
  44/733 51 13 lub 44/733 52 13
 • opłata skarbowa: 
  44/733 51 13 lub 44/733 52 13
 • wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych: 
  44/733 51 27

Godziny pracy kasy Urzędu Miasta Bełchatowa:

 • poniedziałek – w godz: 8:00-14:30, przerwa w godz. 12:00-12:45,
 • wtorek – w godz. 8:30-17:30, przerwy w godz. 12:00-12:30 i 15:00-15:15,
 • środa – w godz. 8:00-14:30, wypłaty od godz. 10:00, przerwa w godz. 12:00-12:45,
 • czwartek – w godz. 8:00-14:30, przerwa w godz. 12:00-12:45,
 • piątek – w godz. 8:00-12:45, przerwa w godz. 12:00-12:45.