Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne to świadczenia, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje świadczenia rodzinne w budynku przy ul. Dąbrowskiego 2 w Bełchatowie

Do świadczeń rodzinnych należy zaliczyć:

  • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • Świadczenie Rodzicielskie,
  • Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
  • Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne),

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych

dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie www.mopsbelchatow.pl w zakładce Świadczenia Rodzinne.

Kontakt

sekretariat: tel.  44 635 51 00, fax: 44 635 28 84

informacja w sprawie świadczeń rodzinnych: 44 635 28 80 lub 518 705 698

informacja w sprawie przelewów ze świadczeń rodzinnych: 44 635 28 86