Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaUrząd MiastaWydziały UMLokalizacja i kontakt do wydziałów UM

Lokalizacja i kontakt do wydziałów UM

Godziny pracy Urzędu Miasta Bełchatowa

poniedziałek – 7:30-15:30

wtorek – 8:00-18:00

środa – 7:30-15:30

czwartek – 7:30-15:30

piątek – 7:30-13:30

W sprawach związanych ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiorem dokumentu Wydział Spraw Obywatelskich przy ul. Czyżewskiego 7 obsługuje klientów w godzinach:

poniedziałek – 7:30-15:00

wtorek – 8:00-17:30

środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-15:00

piątek – 7:30-13:00

Wydziały Urzędu Miasta Bełchatowa zlokalizowane są w trzech punktach na terenie miasta, tj.:
ul. Kościuszki 1
Kancelaria Prezydenta>> kontakt
Wydział Organizacyjny>> kontakt
Wydział Finansowy>> kontakt
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych>> kontakt
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej>> kontakt
Wydział Spraw Lokalowych>> kontakt
Wydział Oświaty>> kontakt
Zespół ds. Rozwoju Miasta>> kontakt
Zespół ds. Budżetu>> kontakt
Wydział Informatyki>> kontakt
Wydział Spraw Społecznych>> kontakt
Zespół Obsługi Prawnej>> kontakt
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych>> kontakt
Służba BHP>> kontakt
Zespół ds. Informacji Społecznej>> kontakt
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa>> kontakt
Zespół ds. Cyfryzacji i Bezpieczeństwa Informacji>> kontakt
Inspektor Ochrony Danych>> kontakt
Audytor Wewnętrzny>> kontakt
ul. Kościuszki 15
Wydział Promocji Kultury i Sportu>> kontakt
ul. Czyżewskiego 7
Rewident>> kontakt
Urząd Stanu Cywilnego>> kontakt
Wydział Spraw Obywatelskich>> kontakt
Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi>> kontakt
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska>> kontakt
Wydział Skarbu Miasta>> kontakt

Godziny pracy kasy Urzędu Miasta Bełchatowa:

  • poniedziałek – w godz: 8:00-14:30, przerwa w godz. 12:00-12:45,
  • wtorek – w godz. 8:30-17:30, przerwy w godz. 12:00-12:30 i 15:00-15:15,
  • środa – w godz. 8:00-14:30, wypłaty od godz. 10:00, przerwa w godz. 12:00-12:45,
  • czwartek – w godz. 8:00-14:30, przerwa w godz. 12:00-12:45,
  • piątek – w godz. 8:00-12:45, przerwa w godz. 12:00-12:45.