Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaUrząd MiastaWydziały UMLokalizacja i kontakt do wydziałów UM

Lokalizacja i kontakt do wydziałów UM

Godziny pracy Urzędu Miasta Bełchatowa

poniedziałek – 7:30-15:30

wtorek – 8:00-18:00

środa – 7:30-15:30

czwartek – 7:30-15:30

piątek – 7:30-13:30

W sprawach związanych ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiorem dokumentu Wydział Spraw Obywatelskich przy ul. Czyżewskiego 7 obsługuje klientów w godzinach:

poniedziałek – 7:30-15:00

wtorek – 8:00-17:30

środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-15:00

piątek – 7:30-13:00

Wydziały Urzędu Miasta Bełchatowa zlokalizowane są w trzech punktach na terenie miasta, tj.:

ul. Kościuszki 1

Kancelaria Prezydenta >> kontakt
Wydział Organizacyjny >> kontakt
Wydział Finansowy >> kontakt
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych >> kontakt
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej >> kontakt
Wydział Spraw Lokalowych >> kontakt
Wydział Oświaty >> kontakt
Zespół ds. Rozwoju Miasta >> kontakt
Zespół ds. Budżetu >> kontakt
Wydział Informatyki >> kontakt
Wydział Spraw Społecznych >> kontakt
Zespół Obsługi Prawnej >> kontakt
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych >> kontakt
Służba BHP >> kontakt
Zespół ds. Informacji Społecznej >> kontakt
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa >> kontakt
Zespół ds. Cyfryzacji i Bezpieczeństwa Informacji >> kontakt
Inspektor Ochrony Danych >> kontakt
Audytor Wewnętrzny >> kontakt

ul. Kościuszki 15

Wydział Promocji Kultury i Sportu >> kontakt

ul. Czyżewskiego 7

Rewident >> kontakt
Urząd Stanu Cywilnego >> kontakt
Wydział Spraw Obywatelskich >> kontakt
Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi >> kontakt
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska >> kontakt
Wydział Skarbu Miasta >> kontakt