Uniwersytet Pierwszego Wieku

Studenci Uniwersytetu Pierwszego Wieku
Uniwersytet Pierwszego Wieku to nauka przez zabawę

Bełchatowskie dzieciaki w wieku 7-16 lat mają okazję uczyć się na Uniwersytecie Pierwszego Wieku. Zajęcia, spotkania z ciekawymi ludźmi, nauka przez zabawę – to cechy bełchatowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku.

Uniwersytet Pierwszego Wieku to edukacyjna inicjatywa Prezydenta Miasta Bełchatowa Marioli Czechowskiej. Wspólnie z miastem realizują ją Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Piotrkowskie Bractwo Akademickie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w październiku 2015 roku. Organizatorzy kierują je do dzieci oraz młodzież w wieku 7-16 lat.  

Uniwersytet Pierwszego Wieku to inicjatywa, którą bełchatowianie przyjęli z dużym entuzjazmem zarówno przez bełchatowskich uczniów jak i ich rodziców. Dlatego już po pierwszym roku działalności UPW prezydent Mariola Czechowska zdecydowała o poszerzeniu oferty edukacyjnej o kolejny kierunek. Dzięki temu uczniowie mogą korzystać z zajęć na dwóch kierunkach studiów – historii z archeologią i filologii polskiej z dziennikarstwem.

– Ważne jest, by od najmłodszych lat łączyć naukę z pasją i zabawą, a tym samym naturalnie rozbudzać w młodych ludziach ciekawość świata – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

Nauka na uniwersytecie dziecięcym trwa 2 lata. W programie są zajęcia o charakterze akademickim z elementami działań artystycznych i ogólnorozwojowych. Dewiza organizatorów i opiekunów UPW brzmi: uczyć przez zabawę. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim, a także pracowników Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie. Odbywają się w obu bełchatowskich placówkach.

Uniwersytet Pierwszego Wieku - bal karnawałowy.
UPW to także dziecięce juwenalia, bale i ciekawe spotkania