Increase text size Decrease text size
Menu

Bełchatowski magistrat po raz kolejny uzyskał pozytywną ocenę Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Bełchatowa funkcjonuje od 2004 roku, kiedy to Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie w takcie przeprowadzonego auditu certyfikacyjnego, potwierdziło zgodność wdrożonego przez urząd systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, przyznając 30 grudnia 2004r. certyfikat w obszarze wykonywania przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji publicznej.

W trakcie ważności certyfikatu dbałość urzędu w zakresie stosowania standardów międzynarodowych w sprawnym zarządzaniu organizacją potwierdzana jest auditami nadzoru.

Sukcesywnie, co trzy lata, Urząd Miasta Bełchatowa wykazując swoje uznanie dla wykorzystywanych rozwiązań oraz zaangażowanie w rozwój organizacji poddaje się auditowi odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością: grudzień 2007 według normy PN-EN ISO 9001:2001; czerwiec 2010, 2013, 2016 według normy PN-EN ISO 9001:2009. Pozytywny wynik auditów odnowienia wskazuje na właściwe korzystanie z narzędzi systemowych do doskonalenia pracy urzędu oraz permanentnego rozwoju funkcjonującego systemu. Na tej podstawie Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. podejmuje decyzje o przyznaniu Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością dla Urzędu Miasta Bełchatowa na okres trzech lat (I audit odnowienia 2007-2010; II audit odnowienia 2010-2013; III audit odnowienia 2013-2016, IV audit odnowienia 2016-2018 – z uwagi na okres implementacji nowej normy PN-EN ISO 9001:2015).Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017