Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Placówki Wsparcia Dziennego

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Na terenie Bełchatowa placówki prowadzone są w formie:

– opiekuńczej; 

– specjalistycznej.

 

Zasady funkcjonowania placówek wsparcia dziennego reguluje  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stworzona została ona głównie z myślą  o dzieciach, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

 

 

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE MIASTA BEŁCHATOWA

 

 Świetlice prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie:

– Świetlica Socjoterapeutyczna „STER”, ul. Okrzei 1 a, 97-400 Bełchatów, tel. /44/ 632 22 29, REGON: 004700711

– Świetlica Środowiskowa „Promyk”, ul. Żeromskiego 2, 97- 400 Bełchatów, tel. /44/ 633 90 49, REGON: 004700711

 

Uczestnikami świetlic mogą być dzieci i młodzież z terenu miasta Bełchatowa. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. 

Głównym celem działań świetlic jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej poprzez budowanie wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.mopsbelchatow.pl/ w zakładce Świetlice.

 

W budynku przy ul. Okrzei 1 znajduje się także Zespoł ds.asysty rodzinnej oraz przyjmuje terapeuta rodzinny. Więcej informacji na temat asysty rodzinnej można uzyskać na stronie internetowej: http://www.mopsbelchatow.pl/  w zakładce Asysta rodzinna.

 

 

Świetlica Środowiskowa „Arka” prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie, os. 1 Maja 4 a. 97-400 Bełchatów, tel. /44/ 632 58 00, REGON: 590526050  

 

Świetlica „Arka” prowadzi zajęcia dla dzieci o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, zajęcia nakierowane na wyrównywanie barków edukacyjnych, a także przedsięwzięcia profilaktyczne oraz zajęcia rozwijające umiejętności uczestników świetlicy. Oprócz pracy z dzieckiem podejmowane są także działania mające na celu pomoc rodzinom podopiecznych świetlicy w rozwiązywaniu problemów.

 

 

Świetlica Środowiskowa „Przystań” prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, ul. Hubala 2, 97-400 Bełchatów, tel. 501 440 927, REGON: 592184317

 

Misją Świetlicy jest pomoc dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 18 lat, oraz ich rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej. Z ofert świetlicy mogą korzystać osoby z terenu powiatu bełchatowskiego.

Dodatkowe informacje  dostępne są na stronie internetowej: https://www.przystan.belchatow.pl/swietlica-srodowiskowa