Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Placówki Wsparcia DziennegoW celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Na terenie Bełchatowa placówki prowadzone są w formie:
– opiekuńczej,
– specjalistycznej.
Zasady funkcjonowania placówek wsparcia dziennego reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stworzona została ona głównie z myślą o dzieciach, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

Placówki wsparcia dziennego funkcjonujące na terenie Miasta Bełchatowa:

1) Świetlice prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie:
a) Świetlica Socjoterapeutyczna „STER”, ul. Okrzei 1 a, 97-400 Bełchatów, tel. /44/ 632 22 29, REGON: 004700711
b) Świetlica Środowiskowa „Promyk”, ul. Żeromskiego 2, 97- 400 Bełchatów, tel. /44/ 633 90 49, REGON: 004700711.
Uczestnikami świetlic mogą być dzieci i młodzież z terenu Miasta Bełchatowa. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.
Głównym celem działań świetlic jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej poprzez budowanie wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.mopsbelchatow.pl/ w zakładce Świetlice.
W budynku przy ul. Okrzei 1 przyjmuje także terapeuta rodzinny.

2) Świetlica Środowiskowa „Arka” prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie, os. 1 Maja 4 a. 97-400 Bełchatów, tel. /44/ 632 58 00, REGON: 590526050.
Świetlica „Arka” prowadzi zajęcia dla dzieci o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, zajęcia nakierowane na wyrównywanie barków edukacyjnych, a także przedsięwzięcia profilaktyczne oraz zajęcia rozwijające umiejętności uczestników świetlicy. Oprócz pracy z dzieckiem podejmowane są także działania mające na celu pomoc rodzinom podopiecznych świetlicy w rozwiązywaniu problemów.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.srk-belchatow.pl/swietlica-srodowiskowa/.

3) Świetlica Środowiskowa „Przystań” prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, ul. Hubala 2, 97-400 Bełchatów, tel. 501 440 927, REGON: 592184317.
Misją Świetlicy jest pomoc dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 18 lat, oraz ich rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej. Z ofert świetlicy mogą korzystać osoby z terenu powiatu bełchatowskiego.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.przystan.belchatow.pl/swietlica-srodowiskowa/.