Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku

biblioteka, regały z książkami
Na naukę nigdy nie jest za późno, skorzystaj z zajęć Uniwersytetu III Wieku/fot. pixabay
Uniwersytety Trzeciego Wieku to najpopularniejsza forma edukacji osób 55 +.

Program Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bełchatowie budowany jest w oparciu o zapotrzebowanie słuchaczy. Bogata oferta programowa ma na celu włączenie emerytów i rencistów do systemu kształcenia ustawicznego. Aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna wprowadza osoby starsze w nowy, a zarazem pełen wyzwań okres jesieni życia. Dlatego też bełchatowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wychodzi naprzeciw słuchaczom, proponując ciekawą ofertę zajęć i wykładów.

Warsztaty, seminaria i wykłady organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku stwarzają okazję nie tylko do pogłębienia lub zdobycia nowej wiedzy, ale także do nawiązania nowych przyjaźni i rozwinięcia kontaktów towarzyskich. Członkowie Uniwersytetu tworzą społeczność, która spotyka się nie tylko podczas zajęć, ale także poza nimi. Seniorzy spędzają razem swój wolny czas, organizują wspólne wyjazdy, ogniska.

Uniwersytety, takie jak ten w Bełchatowie, odgrywają dużą rolę społeczną zmieniając sposób postrzegania osób starszych. Dzięki uniwersytetom zmienia się stereotyp, zgodnie z którym w pewnym wieku niektórych rzeczy robić nie wypada.

Warunki przyjęcia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Słuchaczem uniwersytetu może zostać każda osoba, która jest na emeryturze lub na rencie, bez względu na wiek i poziom wykształcenia oraz osoba w wieku 55+ nie pracująca zawodowo, jeśli:
• zadeklaruje zdobywanie wiedzy w UTW i podpisze deklarację uczestnictwa w zajęciach UTW oraz pisemnie zaakceptuje Regulamin.
• dokona wpłaty wpisowego i opłaty podstawowej obejmującej seminaria fakultatywne (sekcje) i wykłady ogólne (niektóre sekcje tematyczne są dodatkowo odpłatne).
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTW ważna jest na okres jednego roku akademickiego. Po tym okresie Słuchacz może złożyć deklarację dalszego kształcenia w następnym roku akademickim.

Kontakt:

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
Koordynator: Agnieszka Bielska
telefon: 44 635 19 16

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie: www.mckbelchatow.pl w zakładce Aktualności – Uniwersytet Trzeciego Wieku.