Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

„Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj, dbaj! – IV edycja”

Nazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj, dbaj! – IV edycja” Wartość całkowita: 63 050,00 zł Dotacja z WFOŚiGW z Łodzi: 47 335,00 zł Wkład własny: 15 715,00 zł Opis: W dniu 29.12.2022r....

„Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj! – III edycja”

Nazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - III edycja” Wartość całkowita: 83 136,00 zł Dotacja z WFOŚiGW: 74 346,00 zł Wkład własny: 8...

Zielone Grocholice

Nazwa zadania tj. ZIELONE GROCHOLICE Wartość ogólna zadania: 1.326.524,99 zł brutto Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby...

„Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj! – II edycja”

Nazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - II edycja” Wartość całkowita: 51 900,00 zł Dotacja z WFOŚiGW: 46 350,00 zł Wkład własny: 5550,00...

„Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj!”

Nazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj!” Wartość całkowita: 89 8550,70 zł Dotacja z WFOŚiGW: 79 290,00 zł Wkład własny: 10 560,70 zł Opis: W dniu 10.12.2018r. Miasto Bełchatów podpisało umowę...

Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Bełchatowa w ramach PONE

Nazwa projektu: Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Bełchatowa w ramach PONE Wartość całkowita: 3 258 969 zł Dotacja z WFOŚiGW: 1 116 458 zł Wkład...