Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaOgłoszeniaOgłoszenia - inne

Ogłoszenia – inne

 • Informacja o wyniku przetargu 29 listopada 2023
  W dniu 21.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o nr 82/2  pow. 0,1600 ha, położonej w obrębie 11 przy ulicy Grzybowej w Bełchatowie oraz nieruchomości oznaczonej działką o nr 61/10  pow. 0,1020 ha, położonej w ...
  a
 • Protokół – konsultacje: program gospodarowania zasobem mieszkaniowym 27 listopada 2023
  Protokół z dnia 23.11.2023 r. dotyczący przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bełchatowa na lata 2024 – 2028. Szczegóły poniżej. protokol-z-konsultacji-spolecznych_zasob_mieszkaniowyPobierz
  a
 • Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości 27 listopada 2023
  Informacja o wyniku przetargu W dniu 17 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie: części działek oznaczonych nr 103/12 o pow. 95 m2 i o nr 102/18 o pow. 50 m2 o łącznej pow. 145 m2 w obrębie 13 m. Bełchatowa oraz część ...
  a
 • Informacja o naborze członków Komisji Konkursowej dot. opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe na 2024 rok 21 listopada 2023
  Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert jakie na 2024 rok złożą organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Zarzadzenie-nr-433_2023Pobierz Formularz-zgloszeniowy-kandydata-na-czlonka-Komisji-Konkursowej-ds.-opiniowania-ofertPobierz
  a
 • Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Bełchatowie – dz. 417 obr.20, dz. 82/5 obr. 11 14 listopada 2023
  PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA informuje, że w dniach od 14 listopada 2023 r. do 14 grudnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej ...
  a
 • Protokół – konsultacje społeczne Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów 18 października 2023
  Protokół z dnia 17.10.2023 r. dotyczący przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Mieście Bełchatowie na lata 2024-2026. ProtokolPobierz
  a