Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaOgłoszeniaOgłoszenia - inne

Ogłoszenia – inne

 • Protokół z przeprowadzonych konsultacji 15 maja 2024
  Protokół sporządzony dnia 13 maja 2024 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ...
  a
 • Ogłoszenie dot. przyjęcia osób nieletnich do wykonywania prac społecznych 15 maja 2024
  Prezydent Miasta Bełchatowa w związku ze zgłaszaną ponownie przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie prośbą dot. wyznaczenia kolejnych podmiotów, w których osoby nieletnie w 2024 roku będą mogły odbywać prace społeczne, informuje, iż istnieje ponowna możliwość przyjęcia przez poszczególne podmioty osób nieletnich do wykonywania ww. prac. Całość ogłoszenia dostępna poniżej w postaci ...
  a
 • Ogłoszenie starosty bełchatowskiego 29 kwietnia 2024
  Zarząd Powiatu informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. ogloszenie_powiatPobierz
  a
 • Raport z konsultacji społecznych 25 marca 2024
  Poniżej zamieszczamy raport z konsultacji społecznych dotyczących Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski- Bełchatów 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Raport-z-konsultacji-spolecznych-Strategia-ZIT-MOF-Radomsko-Piotrkow-Trybunalski-Belchatow-002Pobierz
  a
 • Protokół – konsultacje: program gospodarowania zasobem mieszkaniowym 27 listopada 2023
  Protokół z dnia 23.11.2023 r. dotyczący przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bełchatowa na lata 2024 – 2028. Szczegóły poniżej. protokol-z-konsultacji-spolecznych_zasob_mieszkaniowyPobierz
  a