Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Infrastruktura Rowerowa na Plus

1.Umowa nr 3/T/PF/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r. z Województwem Łódzkim Zadanie pn: „Standaryzacja rozwiązań w zakresie infrastruktury rowerowej na terenie Bełchatowa” Zakres: Prace zmierzające do ...

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024

Miasto Bełchatów przystąpiło do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”- edycja 2024, w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany będzie przez...

Informacja o realizacji projektu partnerskiego pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2026 r.

Miasto Bełchatów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” Projekt realizowany jest w...

 „Zdrowe Łódzkie na plus”     

Miasto Bełchatów pozyskało środki finansowe w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 50 000,00 zł  z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024, na realizację zadania ...

Inwestycja w SP nr 13 ze wsparciem gminy

Gmina Bełchatów wspiera realizację miejskiego zadania pod nazwą „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie”. Wartość pomocy finansowe: 1 260 000,00 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na rok 2023 mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu: 1.Umowa nr 22/BRDG/2023 z dnia...

Podpisano umowę na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd

W dniu 12 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Miastem Bełchatów i Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o...

Infrastruktura Sportowa Plus

1.Umowa nr 2/2022/PF/S z dnia 15 lipca 2022r. z Województwem Łódzkim Zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej...

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

Program Sportowa Polska – edycja 2022: 1.Umowa nr 2023/0063/0109/SubA/DIS/SR/22 z dnia 6 marca 2023r. Zadanie pn: „Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie” Zakres:...

Restauracja nagrobka Anieli i Stefana Hellwigów

Restauracja nagrobka Anieli i Stefana Hellwigów w zabytkowym parku przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, została dofinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej...

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2023. Moduł II

Miasto Bełchatów po raz kolejny przystąpiło do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł...

Zadania dofinansowane ze środków Gminy Bełchatów

Miasto Bełchatów w 2023 roku pozyskało środki z Gminy Bełchatów na realizację zadań: - "Pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg" w wysokości 900 tys....