Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Karta Dużej Rodziny

Kartę Dużej Rodziny otrzyma rodzina z trójką i więcej dzieci/fot. pixabay
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających trójkę dzieci zarówno w instytucjach publicznych i prywatnych firmach

Mowa tu o zniżkach np. na przejazdy kolejowe, niższych opłatach paszportowych czy możliwości tańszego korzystania z oferty instytucji kultury. Ale to nie wszystko – beneficjenci KDR mogą także w niższej cenie wykupić wypoczynek w ośrodkach rekreacyjnych, czy po prostu taniej kupić ubrania, obuwie, kosmetyki, książki czy nawet zatankować samochód.

Zasady przyznawania Karty uregulowane zostały w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do jej posiadania przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do posiadania KDR przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
    ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Dostępna jest w dwóch formach:

  • tradycyjnej (tj. plastikowej),
  • elektronicznej (tj. wyświetlanej na urządzeniach mobilnych). Karta wyświetlana w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, aczkolwiek posiadającej ważny polski dowód osobisty jak również dla każdego dziecka, mającego mLegitymację szkolną.

Opłaty za KDR

  • przyznanie jest bezpłatne,
  • wydanie duplikatu wynosi 15 zł,
  • domówienie tradycyjnej formy wynosi 10 zł.

Wykaz firm i instytucji, oferujących zniżki w ramach programu

dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.gov.pl, w zakładce Rodzina i małżeństwo – Świadczenia na dzieci. Na przedmiotowej stronie można uzyskać dodatkowe informacje na temat programu.

Gdzie można złożyć wniosek?

papierowo

Wydział Spraw Społecznych

Urząd Miasta Bełchatowa

ul. Kościuszki 1. piętro III pok. nr 412

telefon: 44 733 51 59 lub 44 733 52 09

elektronicznie

za pośrednictwem internetowej Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Załączniki: