Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Parki i skwery miejskie

Skwery, zieleńce, łąki kwietne. Do tego przepiękne parki – Olszewskich, Markiewicza, Jeziorańskiego czy 1000-lecia. Bełchatów ma wiele urokliwych zielonych miejsc, gdzie można pospacerować, odpocząć, delektować się przyrodą.

Mieszkańcy uwielbiają także spędzać czas przy tężniach solankowych, na miejskiej plaży czy w Jabłoniowym Sadzie, gdzie królują różnorodne, polskie odmiany jabłoni. Bełchatowskie parki, skwery i zieleńce są świetną alternatywą spędzania wolnych chwil. Dodatkowo skwer wzdłuż Rakówki pełni funkcję komunikacyjną dla pieszych i rowerzystów, łącząc osiedla Binków, Słoneczne, Edwardów, Okrzei oraz Budowlanych z centrum miasta.

Zabytkowy park przy ul. Rodziny Hellwigów oraz park nad Rakówką

Tereny zieleni przy rzece Rakówce były pierwszą inwestycją związaną z zagospodarowaniem doliny rzeki. Park podworski łącznie z terenem przylegającym do rzeki objęty jest ochroną konserwatorską i zajmuje powierzchnię 2,83 ha. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków pod numerem 286 decyzją KL.IV-53403/83 z dnia31.08.1983 r. Pod względem rzeźby terenu jest to obszar płaski o wyraźnym spadku w kierunku rzeki. W części północnej parku znajduje się zagłębienie będące pozostałością po dawnym stawie parkowym.

Pod względem przyrodniczym park stanowi duże bogactwo starodrzewia z najliczniej występującymi: klonem pospolitym, lipą drobnolistną, topolą białą, czarną i osiką, robieniem, kasztanowcem, grabem i wiązem. Zabytkowy park wraz z przyległymi terenami zieleni w dolinie rzeki od ul. Mielczarskiego do ul. rot. Pileckiego na wysokości osiedla Budowlanych oraz budynków „Odry” i „Estakady” zagospodarowywany był z przerwami w okresie lat 1996-2006.

W parku znajdziemy m.in. ścieżkę geologiczną, zegar słoneczny, place zabaw, altany i staw z licznym ptactwem wodnym. Idąc „Rajską Aleją” możemy w cieniu jabłoni zapoznać się z wyrytymi na kamiennych tablicach nazwiskami honorowych obywateli Bełchatowa. Amatorzy relaksu na świeżym powietrzu mają do dyspozycji siłownię zewnętrzną oraz tężnię solankową.

W parku znajduje się dworek z pierwszej połowy XVIII wieku, w którym mieści się obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Obok zabytkowej budowli jest też grób rodowy tragicznie zmarłego małżeństwa Hellwigów, niegdyś właścicieli dworu. Zostali oni pochowani tam, gdzie kiedyś stała parkowa altanka zwana „świątynią dumania”, czyli miejsce spotkań kochanków. Każdego roku 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej władze miasta oraz mieszkańcy składają na grobie znicze oraz kwiaty w czasie obchodów Święta Wojska Polskiego. W sierpniu 2023 roku park Olszewskich wzbogacił się o altanę z postaciami Nelly i Stefana Hellwigów.

Park przy Placu Wolności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plac Wolności usytuowany jest pomiędzy ulicami Lecha i Marii Kaczyńskich, Piłsudskiego, Wolność i Czyżewskiego, zajmuje powierzchnię 1 ha. W 2018 roku poddany został gruntownej przebudowie w ramach rewitalizacji śródmieścia.

Plac Wolności podzielony został na trzy części. W pierwszej – patriotycznej – położonej od strony placu Narutowicza znajduje się postument Marszałka Józefa Piłsudskiego. Część centralna, przeznaczona jest m.in. na spotkania i imprezy kulturalne. Są w niej fontanna otoczona kamiennymi ławami, pergola z zadaszeniem, miejsce na scenę plenerową oraz kawiarniane ogródki. Prowadzi do niej aleja z czerwonymi kasztanowcami. Ostatnia ze stref to plac zabaw z bębenkami, cymbałkami, dzwonkami i ławą przypominającą pianino. Takie wyposażenie nie jest przypadkowe – nawiązuje do położonej w pobliżu szkoły muzycznej. W tej części jest także mini siłownia zewnętrzna m.in. z orbitrekiem i rowerkiem. Wszystko dopełnia mała architektura – siedziska, kładka nad granitową fontanną, pergole, stoliki, a także nowa zieleń.

Na Placu Wolności posadzono ponad 600 drzew liściastych, m.in. kasztanowca czerwonego, buk pospolity i grab pospolity. Do tego 50 krzewów iglastych, blisko 1,5 tysiąca liściastych, m.in. berberysów, trzemielina, tawuły japońskiej i prawie 3 tys. roślin pnących, traw ozdobnych, roślin cebulowych i bylinowych.

Przed wojną plac nosił nazwę Nowy Rynek i to tutaj mieścił się urząd miasta. W 1935 roku, 4 dni po śmierci Piłsudskiego, Rada Miejska zdecydowała, że dzisiejszy plac Wolności będzie nosić nazwę marszałka Piłsudskiego i przeznaczyła 100 zł na kopiec. Piłsudski w 1926 roku otrzymał pierwszy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa. Plac nosił imię Piłsudskiego do 1949 roku, kiedy to stał się placem Wolności.

Park 1000-lecia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park przy ul. Lipowej w Bełchatowie o powierzchni ok. 1,7 ha składa się z dwóch części: parkowej i leśnej. Zaliczany jest do najstarszych w mieście. Występuje tu wiele wartościowych gatunków, takich jak klony pospolite i jawory, buki pospolite, jesiony pensylwańskie, lipy szerokolistne i drobnolistne. Wśród najliczniej występujących spotykamy robinie akacjowe, czeremchy amerykańskie, topole i osiki.

Na terenie parku znajdował się cmentarz żydowski zdewastowany podczas wojny przez hitlerowców, którzy wykorzystywali macewy do regulowania koryta rzeki Widawki, naprawy mostów i brukowania deptaków. W 1992 roku postawiono obelisk upamiętniający historię. Od tego miejsca rozchodzą się aleje parku, które przypominają promienie słońca lub ramiona gwiazdy.

W 2020 r. renowacji poddany został teren, który należy do Miasta. Przypomnijmy, że zagospodarowany centralny teren parku należy do Łódzkiej Gminy Żydowskiej. W tej lokalizacji miasto nie prowadziło żadnych prac.

W ramach modernizacji powstały alejki żwirowo-glinkowe z obrzeżami betonowymi, co pozwoliło zachować leśny charakter tego miejsca. Dodatkowo w parku pojawiły się elementy małej architektury, a konkretnie 25 energooszczędnych lamp, 25 nowych ławek i 15 koszy na śmieci.

Najważniejsze prace dotyczyły jednak samej zieleni. Pielęgnacją objęte zostało blisko 2 tys. drzew oraz przeprowadzono również intensywne nasadzenia. W sumie przybyło 30 drzew liściastych, a konkretnie lip. Nawiązują one do nazwy ulicy, przy której znajduje się park. Ponadto posadzono 300 krzewów liściastych, 200 krzewów żywopłotowych grabowych, a także 45 drzew i krzewów iglastych. Prace objęły również zasianie blisko 3 tys. mkw. nowych trawników. W ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj” na drzewach zostały zamontowane ponadto 22 drewniane budki lęgowe dla ptaków mających trudności ze znalezieniem odpowiedniego miejsca na gniazdo.

Park im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego znajduje się na os. Dolnośląskim. A dokładnie przy ul. Edwardów, w pobliżu Miejskich Kortów Tenisowych i Miejskiego Lodowiska. To popularne miejsce wypoczynku i rekreacji. Park Jeziorańskiego liczy 9 ha. Powstał w latach 1997 -2005, zaś w na przełomie 2022/2023 roku przeszedł kompleksową metamorfozę. W parku znajduje się m. in. zbiornik wodny z kaskadą na górce widokowej, uwielbiane przez dzieci i młodzież miasteczko ruchu drogowego, a także plac zabaw z huśtawką wahadłową, trampoliną, ze zjeżdżalnią, tunelem i mini ścianką wspinaczkową. Wszystko zamontowane jest na bezpiecznej dla dzieci nawierzchni poliuretanowej, która amortyzuje ewentualny upadek. Są też boiska do tenisa, koszykówki, siatkówki i kometki. Wszystko dopełnia zieleń, a także elementy małej architektury, czyli kosze i ławki. Warto dodać, że park jest także oświetlony.

Park im. prof. Juliana Samujłły

 

 

 

 

 

 

Park na osiedlu Binków zajmuje powierzchnię 5,5 ha. Jego pełne zagospodarowanie zrealizowano w roku 2002. Rośnie w nim kilkaset drzew i kilka tysięcy krzewów. Alejki z kostki brukowej i kruszyw naturalnych prowadzą m.in. do fontanny z kołem młyńskim, placu na ognisko i altany. Ten element małej architektury został wyposażony w słup pokryty farbą tablicową, gdzie najmłodsi bywalcy mogą dać upust swojej twórczej ekspresji. Dla spacerowiczów przygotowano również ścieżkę zdrowia, a dla ich pupili – specjalną toaletę.

Park przy ul. Częstochowskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park im. Markiewicza położony jest w dzielnicy Grocholice przy ul. Częstochowskiej. Zajmuje powierzchnię ponad 1ha. Ciekawostką jest to, że rosną tu cenne okazy sadzone jeszcze przed II wojną światową: klony, brzozy, graby, buki i lipy. Część parku położona jest na wzniesieniu, co dodaje uroku temu terenowi. W roku 2000 przeprowadzono modernizację terenu parku, w wyniku czego powstały: ciągi piesze z kruszywa naturalnego i place z kostki brukowej, altana parkowa i ławki. W 2021 roku przeszedł kolejną metamorfozę. Tym razem m.in. zmodernizowane zostało oświetlenie. W miejscu starej altanki pojawiła się zadaszona scena, w głębi zaś powstała mała siłownia zewnętrzna z kilkoma urządzeniami oraz plac do kalisteniki. Odnowione zostało ogrodzenie z przęseł metalowych, zamontowano również elementy małej architektury, czyli ławki i kosze na śmieci. Park im. Markiewicza to znakomite miejsce na wypoczynek, do zabawy dla dzieci, a także na aktywność fizyczną.   

Jabłoniowy Sad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabłoniowy Sad to ogród położony przy ul. Okrzei i oddany do użytku w czerwcu 2018 roku. Nasadzono w nim ponad 2 tysiące roślin zgodnie z XX – wiecznymi zasadami tworzenia ogrodów użytecznych. W sadzie rosną jabłonie domowe dziesięciu odmian, m.in.: Kosztela, Grochówka i Antonówka zwykła. Nasadzono też siedem gatunków krzewów owocowych takich jak: porzeczki, pigwy i agrest, a przy drewnianych pergolach krzewy winorośli. W sadzie znajdują się unikatowe budki lęgowe i domki dla owadów. Oprócz alejek parkowych jest też ścieżka zdrowia. Całość wyposażono w małą architekturę, a wszystkie te elementy zdobi symbol jabłka. Cały teren jest oświetlony i objęty monitoringiem.

W dolinie Rakówki. Zielony Bełchatów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu „Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta” zrewitalizowano 30 ha terenów miejskich leżących w dolinie rzeki Rakówki – głównym korytarzu ekologicznym miasta. Dzięki uporządkowaniu i odpowiedniemu zagospodarowaniu tereny miejskie zmieniły się w 10 kompleksów spacerowo-rekreacyjnych. Wśród nich powstały m.in. „Bulwar Słoneczny” na os. Olsztyńskim (między ul. Warszawską, Olsztyńską i Słoneczną), wzdłuż ul. Piłsudskiego „Północna Zielona Brama”, a między ul. Mielczarskiego a ul. Mickiewicza „ Miejska Plaża Budowlanych”.

Prace polegały na renowacji zieleni, uregulowaniu terenu, nasadzeniu drzew i krzewów powstały łąki kwietne, kwietniki, trawniki oraz zmodernizowano ciągi piesze i alejki spacerowe. W sumie na wszystkich terenach objętych projektem posadzono 1 tys. drzew, 16 tys. krzewów oraz ok. 2 tys. mb dodatkowych nasadzeń, zamontowano 112 ławek, 82 kosze na odpady, 36 domków dla owadów, 100 budek lęgowych, 47 tablic o tematyce ekologicznej, 20 stojaków na rowery i 2 place zabaw, ścieżkę zdrowia, punkty geologiczne, 2 siłownie zewnętrzne, altany, leżaki, hamaki, trampoliny, pergole.

Skwer im. Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skwer ma powierzchnię 0,7 ha i położony jest u zbiegu ulicy Edwardów z aleją Wyszyńskiego. Posadzono tu Dąb Papieski i zamontowano kamienną księgę upamiętniającą pontyfikat Jana Pawła II. Naprzeciwko stoi popiersie papieża przekazane przez węgierskich artystów z partnerskiego Csongrádu. Na skwerze znajduje się 6 ławek oraz alejki o nawierzchni żwirowo-glinkowej łączonej z kostką granitową.

Tereny zieleni na osiedlu Przytorze

Razem z obiektami sportowymi przy ul. Paderewskiego zajmują powierzchnię ponad 3 ha. Usytuowane są przy ul. Słowackiego, Energetyków i Paderewskiego. Na zagospodarowanym obszarze znajdują się alejki spacerowe z płyt chodnikowych i kostki brukowej, skwer przy ul. Słowackiego i Paderewskiego, boiska do tenisa ziemnego, siatkówki, piłki ręcznej i kometki oraz zrealizowany w roku 2006 skatepark.

Tereny zieleni w rejonach ul. Goetla i Czaplinieckiej

Tereny zielone o powierzchni 1,3ha. Utworzone w 2003 r. obszary powiększyły miejskie zasoby powierzchni biologicznie czynnej. Na zagospodarowanym obszarze są trawniki, nasadzenia roślinne w ilości 1500 sztuk krzewów liściastych.

Zieleniec przy ul. Witosa

Teren został uporządkowany i na nowo zagospodarowany w roku 2017. Zostały wykarczowane samosiewy, po czym nasadzono 14 nowych drzew (klonów pospolitych i śliw) oraz ponad 600 krzewów (593 liściastych i 33 iglastych), a misy wokół nich zostały wyłożone korą. Wybudowano także alejki glinkowo – żwirowe, przy których ustawiono sześć ławek parkowych. Na skwerze znajduje się ponadto sześć tablic o tematyce ekologicznej. Teren zyskał też nowe oświetlenie.

Razem z obiektami sportowymi przy ul. Paderewskiego zajmują powierzchnię ponad 3 ha. Usytuowane są przy ul. Słowackiego, Energetyków i Paderewskiego. Na zagospodarowanym obszarze znajdują się alejki spacerowe z płyt chodnikowych i kostki brukowej, skwer przy ul. Słowackiego i Paderewskiego, boiska do tenisa ziemnego, siatkówki, piłki ręcznej i kometki oraz zrealizowany w roku 2006 skatepark.