Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje MOPS Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje MOPS

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie przyjmuje już wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Czas na załatwienie formalności bełchatowianie mają do 30 listopada br.

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2 w pokoju nr 12. Pracownicy będą dostępni w godz.: 8:00-15:00 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, zaś we wtorki w godz. 8:00-16:30. Dodatkowych informacji można zaczerpnąć pod numerem telefonu: 44 635 28 80. Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Trzeba pamiętać, że wszystkie potrzebne dokumenty trzeba założyć do 30 listopada br. Wnioski dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Formularz, jaki trzeba wypełnić i złożyć, można pobrać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dostępny jest on również w załączniku poniżej.

 

Przy wypełnianiu wniosku warto pamiętać o następujących zapisach ustawy:

- przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (to gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione bądź niespokrewnione pozostające w faktycznym związku i wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);

- w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy;

- na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (w praktyce oznacza to, że jeśli ktoś jest właścicielem dwóch domów, może złożyć wniosek o dodatek węglowy tylko na jeden z nich);

- wniosek może złożyć osoba z bliskiego otoczenia wnioskodawcy, ale dokument musi być podpisany przez wnioskodawcę.

 

ADA

 

pdfWniosek o wypłatę dodatku węglowego

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl